Zadanie 3.8

Tytuł projektu:

Speed breeding, jako wsparcie hodowli w szybkim wyprowadzaniu odmian pszenicy zwyczajnej jarej (Triticum aestivum L.) oraz jęczmienia zwyczajnego jarego (Hordeum vulgare L.).

Kierownik projektu:

dr M. Przyborowski

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

193 800 zł

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: kontynuacja opracowania protokołu uprawy typu speed breeding prowadzącej do maksymalnego przyspieszenia cyklu hodowlanego pszenicy zwyczajnej oraz jęczmienia zwyczajnego.

Opis zadania:

  1. dobór odpowiednich diod LED (odpowiednie spektrum i moc) i budowa lampy do oświetlania roślin (co najmniej 3 prototypy);
  2. analiza stanu fizjologicznego roślin z różnych warunków uprawy (m.in. ilości i jakości światła, długości czasu trwania dnia, wilgotności,  rodzaj podłoża), w celu maksymalnego przyspieszenia cyklu życiowego pszenicy i jęczmienia; Planowane analizy zostaną wykonane w 4 punktach czasowych rozwoju – (1) maksymalna liczba rozkrzewień – koniec krzewienia (BBCH: 29), (2) widoczne pierwsze ości (BBCH: 49), (3) pylenie (BBCH: 61) oraz (4) w rozwijających się ziarniakach 7 dni po pyleniu w przypadku „standardowej” uprawy fitotronowej i identyczny moment pod względem rozwoju w uprawie speed breeding. Analizy stanu fizjologicznego: zawartość reaktywnych form tlenu, aktywności enzymów antyoksydacyjnych, wydajność fotosystemu II (PSII) po adaptacji do ciemności oraz analiza ekspresji genów uczestniczących między innymi w szlakach sygnałowych indukowanych stresorem (np. AAO3, CPS3), systemu antyoksydacyjnego (np. APX1, GRC1), czy związanych z fotosyntezą ( np. RBCL, RBCS).
  3. kontynuacją optymalizacji protokołu kiełkowania pszenicy i jęczmienia, przerywającego spoczynek nasion; testowanie stymulatorów efektywnego przerwania spoczynku