Komitet redakcyjny

Kontakt: wydawnictwo@ihar.edu.pl

Redaktor Naczelny:

dr hab. Dariusz R. Mańkowski, profesor IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
Zakres merytoryczny: agronomia, podstawy hodowli roślin, biometria, doświadczalnictwo, statystyka matematyczna, uczenie maszynowe, data-science, analiza i przetwarzanie obrazów

e-mail: d.mankowski@ihar.edu.pl

Redaktorzy:

dr hab. Tomasz Góral
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
Zakres merytoryczny: agronomia, hodowla roślin, ochrona roślin, choroby roślin, hodowla opornościowa, mykotoksyny, teledetekcja

dr hab. Krystyna Rybka, profesor IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
Zakres merytoryczny: agronomia, biochemia i fizjologia roślin, biotechnologia, mechanizmy tolerancji roślin na stresy środowiskowe, fenotypowanie w warunkach kontrolowanych i polowych, markery molekularne, mapowanie cech ilościowych i jakościowych

dr hab. Krzysztof Treder
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział naukowy w Boninie,
Zakres merytoryczny: agronomia, biologia molekularna, biotechnologia, biochemia, stresy biotyczne i abiotyczne, wirusologia

Redaktor statystyczny:

dr hab. Dariusz R. Mańkowski, profesor IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
Zakres merytoryczny: agronomia, podstawy hodowli roślin, biometria, doświadczalnictwo, statystyka matematyczna, uczenie maszynowe, data-science, analiza i przetwarzanie obrazów

Sekretarz Redakcji:

dr hab. Dorota Sołtys-Kalina
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział naukowy w Młochowie

e-mail: d.soltys@ihar.edu.pl, wydawnictwo@ihar.edu.pl