Komitet redakcyjny

Kontakt: wydawnictwo@ihar.edu.pl

I. Artykuły naukowe:

Redaktor Naczelny:
prof. dr hab. Danuta Boros
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, zakres merytoryczny: jakość użytkowa płodów rolnych, wartość pokarmowa i technologiczna

e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Redaktorzy tematyczni:
dr hab. Maja Boczkowska
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, zakres merytoryczny: zmienność genetyczna, zasoby genowe

dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, zakres merytoryczny: rośliny oleiste, markery DNA w hodowli roślin, genetyka molekularna

prof. dr hab. Barbara Zagdańska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, zakres merytoryczny: fizjologia roślin uprawnych, biochemia, ekologia

Dr hab. Renata Lebecka, prof. nadzw. IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Młochowie, zakres merytoryczny: fitopatologia

prof. dr hab. Sławomir Podlaski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, zakres merytoryczny: produktywność i wartość energetyczna wybranych gatunków roślin, organizacja i funkcjonowanie przemysłu nasiennego

Redaktor statystyczny:

prof. dr hab. Wiesław Mądry
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, zakres merytoryczny: biometria, edytor statystyczny

II. Artkuły wdrożeniowe:

Redaktor Naczelny:
dr Wojciech Nowacki
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, zakres merytoryczny: odmianoznawstwo i nasiennictwo ziemniaka, systemy i technologie w produkcji roślinnej, ekonomika produkcji

e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl

Redaktorzy:
prof. dr hab. Józef Adamczyk
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, zakres merytoryczny: hodowla roślin i nasiennictwo kukurydzy

Karol Bujoczek, TopAgrar Polska
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp z o. o., zakres merytoryczny: praktyka wydawnicza

Andrzej Chodkowski
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zakres merytoryczny: ochrona roślin w Polsce

mgr Wiesław Dzwonkowski 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, zakres merytoryczny: ekonomika produkcji i rynku roślin rolniczych

prof. dr hab. Edward Gacek 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zakres merytoryczny: innowacje w hodowli roślin i nasiennictwie, wspieranie wdrażania postępu odmianowego

dr Piotr Kamińki 
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR, zakres merytoryczny: hodowla, nasiennictwo i agrotechnika ziemniaka

dr Karol Marciniak 
Hodowla Roślin SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR, zakres merytoryczny: hodowla roślin, nasiennictwo, ochrona prawna odmian, funkcjonowanie rynku nasion w Polsce i w Europie

dr Przemysław Matysik
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, zakres merytoryczny: hodowla roślin zbożowych

Juliusz Młodecki 
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, zakres merytoryczny: potrzeby rolników produkujących rzepak i rośliny białkowe

mgr inż. Jarosław Mostowski
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
zakres merytoryczny: rolnictwo, doświadczalnictwo odmianowe, transfer wiedzy

Adam Stępień
Polskie Stowarzyszenia Producentów Oleju, zakres merytoryczny: energia odnawialna i biopaliwa

dr Roman Warzecha 
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, zakres merytoryczny: odmianoznawstwo, nasiennictwo

dr hab. Sławomir Wróbel,
Europlant Polska, zakres merytoryczny: problemy hodowli zagranicznych
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


III. Materiały konferencyjne:

Redaktor Naczelny:
dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, zakres merytoryczny: fizjologia roślin, biologia stosowana

e-mail: m.szechynska@ihar.edu.pl


Redaktorzy:
dr Katarzyna Gacek IHAR-PIB,
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, zakres merytoryczny: hodowla odpornościowa rzepaku

dr Wiesław Podyma
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
zakres merytoryczny: zasoby genowe roślin rolniczych

Redaktor ad hoc:

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI