Szkolenia

  • 21 listopada 2022

    Szkolenie z zakresu analiz GMO

    w ramach realizacji zadań zleconych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2022 r.  dotacja celowa zadanie 2.1 „Wsparcie urzędowej kontroli w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów”