Kontakt do wydawnictwa

Wydawnictwo Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
e-mail: wydawnictwo@ihar.edu.pl