Kontakt do wydawnictwa

Wydawnictwo Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Aleksandra Pindor
e-mail: a.pindor @ihar.edu.pl
tel.: 22 733 46 11