Badanie reakcji mikrospor żyta na stres i warunki kultury in vitro.