21 listopada 2022

Szkolenie z zakresu analiz GMO

w ramach realizacji zadań zleconych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2022 r.  dotacja celowa zadanie 2.1 „Wsparcie urzędowej kontroli w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów”

Odbiorca: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Organizator: Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB, Radzików

Termin szkolenia : 21.10.2022 i 28.10.2022

Program szkolenia:
21.10.2022 - 9.00-12.30

 1. Otwarcie szkolenia
 2. Jak prowadzić analizę GMO w laboratorium urzędowym (A. Linkiewicz)
 3. Izolacja DNA do reakcji PCR (A. Linkiewicz)
  Przerwa
 4. Metody analiz GMO w bazach danych JRC i EuGenius – jak z nich korzystać (S. Sowa)
 5. Rejestry GMO – gdzie szukać informacji o GMO autoryzowanych i nieautoryzowanych w UE (A. Linkiewicz)
 6. Podsumowanie szkolenia, dyskusja

Program szkolenia
28.10.2022 - 9.00-12.30

 1. Otwarcie szkolenia
 2. Certyfikowane Materiały Referencyjne w analizach GMO (A. Linkiewicz)
 3. Metody skriningowe – zalety i ograniczenia macierzowego podejścia do analiz GMO (J. Nowosielski)
 4. Ilościowe oznaczanie GMO metodą RealTime PCR – sposoby prowadzenia obliczeń (M. Żurawska-Zajfert)
  Przerwa
 5. Walidacja i weryfikacja metod analiz GMO (M. Żurawska-Zajfert)
 6. Raportowanie i przedstawianie wyników z badań. (S. Sowa)
 7. Podsumowanie szkolenia, dyskusja
Pliki do pobrania: