8 marca 2022

Uczestnictwo naukowców z IHAR-PIB w Konferencji Ochrony Roślin

‒ 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB, 16‒18 lutego 2022 roku w Poznaniu - oraz w Forum Nasiennym 2022 – PIN i IOR-PIB „Debata o przyszłej roli hodowli roślin i nasiennictwa w aspekcie Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii KE”

Uczestnictwo naukowców z IHAR-PIB w Konferencji Ochrony Roślin ‒ 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB, 16‒18 lutego 2022 roku w Poznaniu
- oraz w Forum Nasiennym 2022 – PIN i IOR-PIB „Debata o przyszłej roli hodowli roślin i nasiennictwa w aspekcie Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii KE”

Tematyka przewodnia Konferencji ‒ „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin”

 1. Udział prelegentów z IHAR:
  1. Otwarcie konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=280aRO-lb2w
  2. Dzień II sesja poranna: https://www.youtube.com/watch?v=QwnqXv8RlnQ&list=PL89xUuSEf1338_5zH71-RoLzKbHhlVTjv&index=8 Czas 2:51:00występuje dr inż. Joanna Chojak-Koźniewska i prezentuje założenia projektu Papillons;
  3. Dzień II sesja południowa: https://www.youtube.com/watch?v=xB3mDZGBU30&list=PL89xUuSEf1338_5zH71-RoLzKbHhlVTjv&index=7 Czas 1:52:20 występują dr Sławomir Sowa i dr hab. Krzysztof Treder i prezentują wyniki projektu Fitoexport;
 2. Forum Nasienne zostało zorganizowane przez Polską Izbę Nasienną we współpracy z Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu i było elementem Konferencji Ochrony Roślin – 62 Sesji Naukowej IOR-PIB.

Forum Nasienne na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń naszej branży i stanowi platformę transferu wiedzy pomiędzy naukowcami a praktykami.

PROGRAM FORUM NASIENNE 2022 – PIN i IOR-PIB

http://pin.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Program-Forum-nasienne-2022.pdf

Trzech przedstawicieli IHAR-PIB wygłosiło swoje wykłady

https://www.youtube.com/watch?v=IsgsftSwxiw&list=PL89xUuSEf1338_5zH71-RoLzKbHhlVTjv&index=1

09.15 – 09.30 Rynek nasienny w Polsce - stan obecny i perspektywy
- dr Tadeusz Oleksiak (IHAR-PIB, Radzików)

09.45 – 10.00 Odpowiedź hodowli odpornościowej roślin rolniczych na wyzwania zmieniającego się klimatu i założeń zielonego ładu (polityki UE)
- dr Michał Rokicki ( Dyrektor IHAR-PIB, Radzików),
dr Przemysław Matysik (HR Strzelce – Grupa IHAR – PIB)

11.15 – 11.30 Aplikacja wybór odmiany – praktyczny wynik projektu Agrobank
- prof. dr hab. Jerzy H. Czembor ( IHAR-PIB, Radzików)

Naukowcy z IHAR-PIB wzięli udział w:

Debata o przyszłej roli hodowli roślin i nasiennictwa w aspekcie Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii KE
- Moderator debaty – Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny Top Agrar Polska
- Uczestnicy debaty m. in: MRiRW, COBORU, IHAR-PIB, IOR-PIB, PIN.

3. Stoisko wirtualne projektu AGROBANK – „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego” - finansowany przez NCBiR w ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW” – GOSPOSTRATEG.

Stoiska wirtualne/virtual booths - STREFA EXPO

 1. 4 min film – Projekt AGROBANK
 2. Informacja o projekcie AGROBANK
 3. Ulotki dot. Działalności I wyników projektu AGROBANK
 4. Wykład – System bioinformatyczny zarzadzania narodowymi zasobami genetycznymi roślin użytkowych dla usług doradztwa rolniczego – AGROBANK

Galeria zdjęć: ( 1 )