20 czerwca 2023

Gratulacje z okazji nadania tytułu profesora dla Pani Renaty LEBECKIEJ

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że Prezydent RP postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. nadał Pani Renacie LEBECKIEJ tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Pani Profesor składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.