12 czerwca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny FRANKE

23 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

23 czerwca 2022 r. o godz 9.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny FRANKE

IHAR-PlB Oddział w Bydgoszczy, Zakład Integrowanej Uprawy Roślin Okopowych
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Wpływ uprawy cigłej na zdrowotność, zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka"
The effect of continuous cropping of potato on its health, weed infestation and yielding
Promotor: dr hab. Józef TYBURSKI, prof. UWM w Olsztynie
Promotor pomocniczy: dr Grzegorz GRYŃ, Zaklad Integrowanej Uprawy Roślin Okopowych w Bydgoszczy
Recenzenci: 

prof. dr hab. Andrzej BLECHARCZYK - UP w Poznaniu
prof. dr hab. Jolanta KOWALSKA - IOR-PIB w Poznaniu

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny FRANKE
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
 
 
Pliki do pobrania: