30 marca 2023

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny WALKOWIAK

20 kwietnia 2023 r. o godz 11.00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

20 kwietnia 2023 r. o godz 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny WALKOWIAK

lHAR-PlB oddział w Poznaniu Zakład Roślin oleistych
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w nasionach form oleistych lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)" - zbior 3 publikacji
"Geneties factors influencing the fatty acid content in the seeds of linseed (Linum usitatissimum L.)" - compilation of 3 publications.
Promotor: dr hab. Stanisław SPASIBIONEK
Recenzenci: 

dr hab. inż. Renata Anna GALEK, prof. uczelni - Uniw. Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
prof. dr hab. Mirosław TYRKA - Politechnika Rzeszowska, Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.
________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


Identyfikator spotkania: 391 946 509 344
Kod dostępu: FZ5Dau

 

Pliki do pobrania: