12 czerwca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra SŁOWACKIEGO

4 lipca 2022 r. o godz. 9:00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

4 lipca 2022 r. o godz 9.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Piotra SŁOWACKIEGO

IHAR-PlB w Radzikowie, Zakład Biologii Stosowanej
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Identyfikacja genów odporności na rdzę karłową (Puccinia hordei Otth.) w odmianach miejscowych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)"
Identification of leaf rust (Puccinia horclei Otth.) resistance genes in baarley (Hordeum vulgare L.)
landraces.
Promotor: dr hab. Paweł CZEMBOR prof. Instytutu
Recenzenci: 

prof. dr hab. Krzysztof KOWALCZYK - UP w Lublinie
prof. dr hab. Piotr MASOJĆ - ZUT w Szczecinie

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Piotra SŁOWACKIEGO
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
 
Pliki do pobrania: