12 czerwca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza MATYKI

23 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

23 czerwca 2022 r. o godz 12.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Łukasza MATYKI

z Bydgoszczy
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Wartość nawozowa biomasy i oddziaływanie antymtwikowe odmian facelli błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.)"
Fertilizer value of biomass and antinematode effect of tansy phacelia cultivars (Phacelia tanacetifolia Benth.)
Promotor: dr hab. Mirosław NOWAKOWSKI prof. Instytutu
Recenzenci: 

dr hab. inż. Przemysław BARŁÓG, prof. UPP - UP w Poznaniu
dr hab. inż. Józef TYBURSKI, prof. UWM - UWM w Olsztynie

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Łukasza MATYKI
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Pliki do pobrania: