5 lipca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza PRZYBOROWSKIEGO

28 lipca 2022 r. o godz. 11:00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

28 lipca 2022 r. o godz 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mateusza PRZYBOROWSKIEGO

IHAR-PlB w Radzikowie, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Identyfikacja czynników genetycznych warunkujących twardość ziarna w materiałach hodowlanych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)"
Identification of genetic determining grain hardness in breeding materials of common wheat (Triticum aestivum L.)
Promotor: prof. dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK
Promotor pomocniczy dr inż. Sebastian GASPARIS
Recenzenci: 

dr hab. Andrzej PACAK prof. UAM - UAM w Poznaniu
dr hab. inż Stefan STOJAŁOWSKI prof. uczelni - ZUT w Szczecinie

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mateusza PRZYBOROWSKIEGO
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Pliki do pobrania: