17 grudnia 2022

Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej IHAR-PIB - 15 grudnia 2022 r.

Podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej odbyła się promocja doktorów, wręczenie dyplomów doktora habilitowanego oraz pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku Dyrekcja IHAR-PIB złożyła wszystkim pracownikom życzenia.

Galeria zdjęć: ( 10 )