23 maja 2022

Zaproszenie na III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Odmian Roślin Uprawnych - 14.06.2022 Radzików

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych organizuje w dniu 14 czerwca br. w Radzikowie III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Odmian Roślin Uprawnych.

Wzorem lat ubiegłych zostaną zaprezentowane doświadczenia z gatunkami roślin zbożowych, bobowatych, energetycznych, oleistych i innych. Ponadto przedmiotem prezentacji będą doświadczenia i rozmnożenia roślin w warunkach ekologicznych (pszenica ozima orkisz, pszenżyto, jęczmień). Zainteresowane osoby będą miały możliwość oglądu pól produkcyjnych miejscowego Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Będzie też możliwość zwiedzania wytypowanych laboratoriów oraz rozmów z pracownikami Instytutu. W trakcie imprezy zostaną wygłoszone 4 kierunkowe referaty.

Zapraszamy do zaprezentowania swojego dorobku hodowlanego przez wszystkie Instytutowe spółki hodowli roślin w formie wystaw pod namiotami. Przewidujemy prezentację Oddziałów Instytutu w formie posterów i ulotek. Również COBORU wystawi namiot ze swoimi materiałami promocyjnymi. Mile będą widziani sponsorzy.

Impreza rozpocznie się o godz. 10.00 przy Ośrodku Szkoleniowym IHAR.

Koordynatorem Pokazu jest dr inż. Roman Warzecha (tel. +48 605 782 164 e-mail: r.warzecha@ihar.edu.pl).

Prosimy o zgłaszanie akcesu do udziału w planowanym Pokazie na adres: d.krol@ihar.edu.pl  lub telefonicznie 22 733 45 98.

Galeria zdjęć: ( 5 )
Pliki do pobrania: