21 września 2022

Zaproszenie: Ziemniak ekologiczny – spotkanie szkoleniowe

Pole ekologiczne, Połomia 162, 38 – 115 Połomia

Szkolenie praktyczne dotyczące charakterystki odmian przeznaczonych do upraw ekologicznych.

Czwartek, 29 września 2022

Program

13:00 | Powitanie uczestników
dr Michał Noworól, rolnik ekologiczny

13:10 | Ziemniak ekologiczny a hodowla odpornościowa ziemniaka
dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów 

13:30 | Wizyta na polu ekologicznym z odmianami i rodami hodowlanymi z projektu Ecobreed.

13:45 | Część pokazowa szkolenia - kopanie odmian i rodów hodowlanych z projektu Ecobreed.

14:15 | Przerwa kawowa

14:30 | Część praktyczna- charakterystyka odmian przeznaczonych do upraw ekologicznych.
dr Beata Tatarowska i dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów 

15:30 | Dyskusja

16:00 | Zamknięcie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rejestracja do 27 września 2022 pod adresem: b.tatarowska@ihar.edu.pl 
Liczba uczestników ograniczona – max. 25 osób.

 

 

 

GDPR

Wydarzenie zostanie sfotografowane i/lub sfilmowane w celu promocji lub dokumentacji. Przychodząc na wydarzenie, zgadzasz się na określone warunki. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującą Krajową Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (UODO) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie takich danych. Dyrektywa 95/46/WE. Zdjęcia i nagrania z wydarzenia będą publikowane na stronie internetowej lub portalach społecznościowych IHAR i partnerów projektu, w wiadomościach elektronicznych, na portalach i kanałach domów mediowych  zainteresowanych wydarzeniem oraz w publikacjach i innych działaniach promocyjnych IHAR. Zdjęcia będą odnosić się do wydarzenia jako całości, a nie do poszczególnych jego uczestników.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: IHAR-PIB

PRZECHOWYWANIE ZDJĘĆ I NAGRAŃ: zdjęcia i nagrania przechowuje Naturland e.V. na stałe lub do odwołania.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE ZDJĘĆ I NAGRAŃ WIDEO: Zgodnie z obowiązującym prawem (w tym wyjątkami lub odstępstwami od tego prawa) masz prawo dostępu do swoich ważnych danych osobowych, prawo do poprawiania błędów w swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu z uzasadnionych powodów oraz prawo do  przetwarzania ich ważnych danych osobowych. Masz również prawo do złożenia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu ochrony danych. W przypadku skorzystania z praw oraz w przypadku pytań prosimy o kontakt z postbox@ihar.edu.pl

OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO: Zarządzanie zdjęciami i nagraniami zrobionymi podczas imprezy będzie prowadzone zgodnie z ustawodawstwem UE i Polski i będzie interpretowane zgodnie z nim i podlega wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce. Nie wpływa to na Twoje prawa.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO ZDJĘĆ I FILMÓW: Osobą upoważnioną do ochrony danych...