9 maja 2022

dnia 02 maja 2022 zmarła Helena POKOJSKA

żalem zawiadamiamy, że 02 maja 2022 roku zmarła w Warszawie w wieku 74 lat Helena POKOJSKA

Śp. Helena Pokojska urodziła się w powiecie ełckim. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Ełku. W 1970 roku ukończyła Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa. W okresie od 10 grudnia 1970 roku do 9 października 1971 roku w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Starej Wsi, pow. Grójec odbyła wstępny, obowiązkowy wówczas staż pracy o głównym kierunku produkcyjnym nasienno-hodowlanym i sadowniczym.

Śp. Helena Pokojska w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie pracowała w latach 1971-2002, ponad 31 lat, do czasu przejścia na emeryturę, jednocześnie mieszkając w Radzikowie. Jej miejscem pracy był Zakład Metodyki Kontroli i Produkcji Materiału Siewnego w Radzikowie, gdzie rozpoczęła pracę na stanowisku inżyniera. Od stycznia 1973 roku, po weryfikacji przez Radę Naukową Instytutu pracowała na stanowisku naukowym asystenta, od 1976 roku na stanowisku starszego asystenta. W latach 1986–1999 kierowała Pracownią Informacji i Dokumentacji w tymże zakładzie pod zmienioną nazwą Zakład Jakości Materiału Siewnego w Radzikowie, a kolejno na Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa. Do zakresu obowiązków służbowych śp. Heleny Pokojskiej m.in. należały prace związane z opracowywaniem metod oznaczania wilgotności nasion; organizacja i szkolenie pracowników Stacji Oceny Nasion i laboratoriów oceny nasion; współpraca z Laboratorium Technologicznym w Sandomierzu, a także opracowywanie instrukcji i wytycznych w sprawie wyposażenia stanowisk pracy oznaczania wilgotności nasion w Stacjach Oceny Nasion i laboratoriach oceny nasion.

Zmarła śp. Helena Pokojska była cenionym pracownikiem, osobą wrażliwą, życzliwą dla innych, pogodną. Miała duszę artystki. Taką pozostanie w naszej pamięci.

Żegnając Śp. Helenę Pokojską – Mężowi, Synowi z Rodziną oraz pozostałej Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia, składają Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Koleżanki, Koledzy Przyjaciele z Radzikowa

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w WYSZYNIE, pow. turecki, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku do grobu rodzinnego - cmentarz miejscowy.

Msza św. żałobna w kościele w ŁAŹNIEWIE – 7 maja 2022 r. o godz. 18.00

Pliki do pobrania: