24 lutego 2023

Z żalem zawiadamiamy, że 22 lutego 2023 roku zmarła w wieku 71 lat Halina Górecka

Z żalem zawiadamiamy, że 22 lutego 2023 roku zmarła w wieku 71 lat Halina GÓRECKA

Śp. Halina Górecka po ukończeniu Technikum Ogrodniczego w  Sochaczewie w 1971 roku odbyła roczny staż pracy w Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w Szymanowie oraz w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Śp. Halina Górecka po ukończeniu stażu i zdaniu egzaminu przeszła do pracy  w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, gdzie  pracowała w latach 1972-2007, ponad 35 lat, do czasu przejścia na emeryturę, jednocześnie mieszkając w Radzikowie. Jej miejscem pracy był Zakład Immunologii (1972 - 1986), następnie Dział Techniczno-Inwestycyjny (1986-1992). Od 1993 roku do 2007 roku  pracowała w Zakładzie Metodyki Hodowli w Pracowni Traw (obecnie Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa). Do Jej obowiązków zawodowych należały m.in. prace administracyjne związane z zaopatrzeniem materiałowym do prowadzenia prac badawczo-naukowych, nadzór i prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, prace techniczne w doświadczeniach z zakresu fitopatologii, hodowli traw, roślin motylkowatych i energetycznych. Jej rzetelna i sumienna postawa w pracy na stanowiskach technika i starszego technika dawała zawsze gwarancję właściwej realizacji powierzonych zadań.

Śp. Halina Górecka była życzliwą, sympatyczną, koleżanką o wielkiej życzliwości wobec innych, przez wiele lat dzielnie, z uśmiechem znosiła dolegliwości chorobowe.

Taką pozostanie w naszej pamięci.

Żegnając śp. Halinę Górecką – Mężowi, Synom z Rodzinami i pozostałej Rodzinie serdeczne  wyrazy współczucia, składają

Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowego Instytutu Badawczego
Pracownicy Zakładu Bioenergetyki, Analizy Jakości i Nasiennictwa
Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 1 marca 2023 roku o godz. 12.00 w Kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski w IŁOWIE  ul. Generała Włada 1, po czym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy.