16 października 2023

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 października 2023 roku, w 73 roku życia odeszła Krystyna SALAK-WARZECHA

W dniu 14 października 2023 roku, po krótkiej ciężkiej chorobie odeszła w 73 roku życia Krystyna SALAK-WARZECHA

Śp. Krystyna Salak-Warzecha urodziła się w Płońsku. Po ukończeniu Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, od 1 września 1974 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, w Zakładzie Genetyki, zamieszkując z rodziną w Radzikowie. W pracy zawodowej, będąc na stanowiskach inżyniera, następnie specjalisty realizowała tematykę związaną z hodowlą roślin pastewnych oraz pszenżytem. Była współautorką licznych publikacji naukowych.

Śp. Krystyna Salak-Warzecha na emeryturę przeszła w 2005 roku, po 31 latach pracy w Instytucie. Jej rzetelna i sumienna postawa w pracy dawała zawsze gwarancję właściwej realizacji powierzonych zadań. Była osobą wrażliwą, życzliwą, pogodną.

Taką pozostanie w naszej pamięci.

Żegnając śp. Krystynę Salak-Warzechę – Mężowi, Dzieciom z Rodzinami oraz Rodzinie szczere wyrazy współczucia składają

Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Koleżanki i Koledzy

Pliki do pobrania: