Wydarzenia

  • 12 czerwca 2022

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny FRANKE

    23 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
  • 12 czerwca 2022

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza MATYKI

    23 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie