10 czerwca 2022

Dni Młodego Naukowca

  8-9 WRZEŚNIA 2022 ROKU w IHAR-PIB w RADZIKOWIE

8-9 WRZEŚNIA 2022 ROKU w IHAR-PIB w RADZIKOWIE

Zapraszamy młodych pracowników nauki Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładów Doświadczalnych, Firm Hodowlanych oraz Instytucji Naukowych do udziału w Dniach Młodego Naukowca 2022, które odbędą się 8-9 września 2022 roku w IHAR-PIB w Radzikowie.

Celem spotkania jest przedstawienie realizowanych badań, prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy młodymi pracownikami nauki oraz młodymi pracownikami Firm Hodowlanych, zespołami badawczymi oraz Instytucjami.

 Dni Młodego Naukowca stanowią forum wymiany poglądów i doświadczeń. Wcześniejsze edycje DMN pozwoliły na nawiązanie znajomości i współpracy, zaowocowały wspólnymi projektami, których efekty naukowe i praktyczne wspierają rozwój Polskiej Nauki i Hodowli Roślin. 

W programie Dni Młodego Naukowca 2022 planowane są, m. in.:

  • wykłady zaproszonych gości;
  • referaty uczestników;
  • sesja plakatowa – możliwość prezentacji plakatów przedstawiających wyniki badań realizowanych przez młodych pracowników;
  • otwarte forum dyskusyjne;
  • spotkanie integracyjne.

Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej w formie elektronicznej na adres DMN2022@ihar.edu.pl do dnia 19.07.2022 r.

Komunikat II wraz z szczegółowym programem Dni Młodego Naukowca zostanie przesłany do osób, które zgłoszą swój udział. 

Udział w Dniach Młodego Naukowca 2022 jest bezpłatny. 

Ze względu na brak możliwości zapewnienia zakwaterowania, nocleg prosimy organizować we własnym zakresie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: DMN2022@ihar.edu.pl

Najważniejsze informacje organizacyjne:

Termin Dni Młodego Naukowca 2022: 8-9 września 2022
Miejsce: IHAR-PIB w Radzikowie, Sala Konferencyjna
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.07.2022 r

ORGANIZATORZY:

Dyrektor IHAR-PIB
Dr inż. Michał Rokicki

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda

Rada ds. Młodych Naukowców IHAR-PIB

Mgr inż. Ewa Bartosiak
Dr Jolanta Groszyk
Mgr inż. Krzysztof Michalski
Mgr inż. Robert Nelke
Mgr inż. Milena Pietraszko
Mgr Mateusz Przyborowski
Dr inż. Elżbieta Starzycka-Korbas
Dr inż. Katarzyna Szajko

Hotele usytułowane w pobliży Instytutu:

Galeria zdjęć: ( 1 )
Pliki do pobrania: