26 sierpnia 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki RACHWALSKIEJ

13 września 2022 r. o godz. 11:00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

13 września 2022 r. o godz 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki RACHWALSKIEJ

IHAR-PlB Zakład Doświadczalny w Grodkowicach
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Zróżnicowanie odmian regionalnych oraz populacji lokalnych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)"
Diversity of regional and local populations of common wheat (Triticum aestivum L.)
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz ŻUREK
Promotor pomocniczy dr Denise FU DOSTATNY
Recenzenci: 

dr hab. Janusz SMAGACZ, prof. Instytutu - IUNG-PIB w Puławach
dr hab. Małgorzata SZCZEPANEK, prof. uczelni - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.
 

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 370 501 609 887
Kod dostępu: UPUJMp

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

________________________________________________________________________________

 
Pliki do pobrania: