9 maja 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny CIEPLICKIEJ

31 maja 2022 r. o godz. 11:00 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

31 maja 2022 r. o godz 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anny CIEPLICKIEJ

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o - Grupa IHAR, Oddział w Bąkowie
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Wpływ lokalizacji doświadczeń na ekspresję cech agronomicznych odmian jęczmienia jargo (Hordeum vulgare L.)."
Influence of experimental location on the expression og agronomic traits spring barley (Hordeum vulgare L.) cultivars.
Promotor: dr hab. Dariusz R. MAŃKOWSKI prof. Instytutu
Promotor pomocniczy: dr inż Zdzisław R. BILIŃSKI, HR Smolice Sp. z o.o. - Grupa IHAR
Recenzenci: 

prof. dr hab. Alicja PECIO - IUNG-PIB w Puławach
dr hab. inż. Marcin STUDNICKI - SGGW w Warszawie

Obrona odbędzie się przed Komisją Doktorską w sali konferencyjnej lnstytutu w Radzikowie. Publiczność zapraszamy do uczestnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

________________________________________________________________________________

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Cieplickiej w IHAR-PIB
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Pliki do pobrania: