8 sierpnia 2023

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza JABŁOŃSKlEGO

7 września  2023 r. o godz. 13.15 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

7 września  2023 r. o godz. 13.15 (sala konferencyjna)

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym
w Radzikowie   

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Bartosza JABŁOŃSKlEGO
IHAR-PIB w Radzikowie Zakład Genomiki Funkcjonalnej 
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia

Tytuł rozprawy:

,,Rola wybranych genów TaCKX w regulacji rozwoju i produktywności
pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)"

,,Role of selected TaCKX genes in regulation of development
and productivity of common wheat (Triticum aestivum L.)".   

                   

Promotor: prof. dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK
Promotor pomocniczy: dr inż. Sebastian GASPARIS
Recenzenci:  dr hab. Agnieszka JANlAK prof. UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
lnstytut Biotogii, Biotechnologii i ochrony Roślin
prof. dr hab. Tomasz PNlEWSKI - lnstytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej lnstytutu www.ihar.edu.pI
w zakładce,,przewody doktorskie''.
________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


Identyfikator spotkania: 349 681 389 405
Kod dostępu: 3fYXkC

 

Pliki do pobrania: