17 listopada 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dagmary PACOŃ

23 listopada 2022 r. o godz. 11.00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

23 listopada 2022 r. o godz. 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Dagmary PACOŃ
Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa w Radzikowie

o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: „Ocena jakości nasion w produkcji zbóż ozimych w Polsce”.
Assessment of seed quality in production of winter cereals in Poland”.
Promotor: dr hab. Barbara WIEWIÓRA prof. Instytutu
Promotor pomocniczy dr inż. Tadeusz OLEKSIAK
Recenzenci: 

dr hab. inż. Katarzyna GLEŃ-KAROLCZYK, prof. URK - UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu

dr hab. inż. Dariusz PAŃKA, prof. uczelni -  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział  Rolnictwa i Biotechnologii,  Katedra Biologii i Ochrony Roślin 

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.
________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Pliki do pobrania: