5 lipca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki ŻUREK

27 lipca 2022 r. o godz. 11:00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

27 lipca 2022 r. o godz 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Moniki ŻUREK

IHAR-PlB w Radzikowie, Zakład Biologii Stosowanej
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Interakcja genów jądrowych linii wsobnych kukurydzy (Zea mays L.) z cytoplazmami indukcyjnymi męską sterylność."
Interaction of maize (Zea mays L.) inbred nuclear genes with male sterility inducing cytoplasms
Promotor: prof. dr hab. Józef ADAMCZYK - Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. - Grupa IHAR
Promotor pomocnicy dr inż Roman WARZECHA - Zakład Biologii Stosowanej w Radzikowie
Recenzenci: 

dr hab. inż Renata GALEK, prof. uczelni - UP we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr MASOJĆ - ZUT w Szczecinie

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki ŻUREK
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania