21 września 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny DZIURDZIAK

07 października 2022 r. o godz. 11:00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

07 października 2022 r. o godz 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny DZIURDZIAK

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Charakterystyka zmienności genetycznej wybranych obiektów Hordeum vulgare L.”
Diversity of regional and local populations of common wheat (Triticum aestivum L.)
Promotor: dr hab. Maja Karolina BOCZKOWSKA, prof. Instytutu
Promotor pomocniczy dr hab. Małgorzata TARGOŃSKA-KARASEK - PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Recenzenci: 

dr hab. Hanna BOLIBOK-BRĄGOSZEWSKA  prof. uczelni – SGGW Instytut Biologii
dr hab. Edyta PACZOS-GRZĘDA  prof. uczelni - UP w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii,  Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.
________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Pliki do pobrania: