2 lutego 2023

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny WOLKO

14 lutego 2023 r. o godz 11.00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

14 lutego 2023 r. o godz 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny WOLKO

lHAR-PlB oddział w Poznaniu Zakład Roślin oleistych
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Fenotypowa i genotypowa analiza efektu heterozji w mieszańcach rzepaku
ozimego (Brassica napus L.)"
- zbior 4 publikacji
"Phenotypic and genotypic analysis of heterosis effect in hybrids of winter oilseed rape (Brassica napis L.)" - compilation of 4 publications.
Promotor: dr hab. Alina LIERSCH
Promotor pomocniczy dr Agnieszka ŁOPATYŃSKA
Recenzenci: 

dr hab. Ilona CZYCZYŁKO-MYSZA, prof. Instytutu - Instytut Fizjologii Roslin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie
dr hab. Janetta Maria NIEMANN, prof. UPP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.
________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


Identyfikator spotkania: 324 792 354 25
Kod dostępu: W2NY4C

 

Pliki do pobrania: