21 października 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lidii Anny KOWALSKIEJ

8 listopada 2022 r. o godz. 11.00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

8 listopada 2022 r. o godz. 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Lidii Anny KOWALSKIEJ

o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: „Selekcja genotypów pszenżyta ozimego o podwyższonej odporności na septoriozę liści i plew (Parastagonospora nodorum) z wykorzystaniem metod biotechnologicznych”.
“Screening of winter triticale and wheat genotypes with increased resistance to Septoria nodorum blotch (Parastagonospora nodorum) using methods of biotechnology”.
Promotor: dr hab. Tomasz GÓRAL - Zakład Biologii Stosowanej w Radzikowie
Promotor pomocniczy dr Piotr OCHODZKI - Zakład Biologii Stosowanej w Radzikowie
Recenzenci: 

prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech WAKULIŃSKI - SGGW Instytut Nauk Ogrodniczych

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajduj się na stronie interentowej Instytutu w zakładce przewody doktorskie.
________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Pliki do pobrania: