14 marca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty PUCHTY-JASIŃSKIEJ

6 kwietnia 2022 r. o godz. 11:30 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

6 kwietnia 2022 r. o godz 11.30

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Intytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marty PUCHTY-JASIŃSKIEJ

z IHAR-PIB w Radzikowie, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia*/

Tytuł rozprawy: "Transkryptomiczna charakterystyka procesu starzenia się nasion Hordeum vulgare L."
Transcriptome characteristics while seeds ageing process Hordeum vulgare L.
Promotor: dr hab. Maja Katolina BOCZKOWSKA prof. Instytutu
Promotor pomocniczy: dr Jolanta GROSZYK
Recenzenci: 

prof. dr hab. Grzegorz BARTOSZEWSKI - SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Agnieszka PIOTROWICZ-CIEŚLAK - UWM w Olsztynie

Obrona odbędzie się przed Komisją Doktorską w sali konferencyjnej lnstytutu w Radzikowie. Publiczność zapraszamy do uczestnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Puchty-Jasińskiej
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej lnstytutu w Radzikowie. Streszczenie oraz recenzje znajdują się na stronie biuletynu informacji publiczenj IHAR-PIB w zakładce "przewody doktorskie".

*/ Przewód doktorski wszczęty do 30 kwietnia 2019 r. realizowany jest w dyscyplinie agronomia, nadanie stopnia doktora 30 kwietnia 2019 r. następuje w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Pliki do pobrania: