2 sierpnia 2023

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny PIETRASZKO

7 września  2023 r. o godz. 10.00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

7 września  2023 r. o godz. 10.00 (sala konferencyjna)

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym
w Radzikowie   

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mileny PIETRASZKO
IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie Zakład Agronomii Ziemniaka 
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia

Tytuł rozprawy: "Epidemiologia bakteriozy pierścieniowej ziemniaka powodowanej przez Clavibacter sepedonicus comb. Nov”.
„Epidemiology of potato ring rot caused by Clavibacter  sepedonicus comb. Nov”.                         
Promotor: prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.
Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin
Promotor pomocniczy: dr hab. Włodzimierz PRZEWODOWSKI
IHAR-PIB Oddział w Boninie
Recenzenci:  dr hab. inż. Agnieszka Dorota JAMIOŁKOWSKA prof. uczelni
UP w Lublinie, Katedra Ochrony Roślin
prof. dr hab. Joanna PUŁAWSKA
Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach
 
________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams


Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych


Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 312 549 704 131
Kod dostępu: uCdaZ9

 

 

Pliki do pobrania: