4 maja 2022

Współpraca hodowla-nauka – nowe perspektywy

Radzików, 29 kwietnia 2022 r.
W dniu 29 kwietnia 2022 r. w IHAR-PIB w Radzikowie odbyło się spotkanie pt. „Współpraca hodowla-nauka – nowe perspektywy”. W wydarzeniu wzięło udział 72 uczestników oraz kilkadziesiąt osób on-line, którzy reprezentowali zakłady naukowe i oddziały Instytutu oraz spółki hodowli roślin. Intencją spotkania było wyrażenie potrzeb przez przedstawicieli hodowli i określenia wspólnych tematów, w których nauka mogłaby wspomóc hodowlę. W tym celu, koordynatorzy poszczególnych gatunków roślin rolniczych przedstawili swoje priorytety hodowlane i problemy z ich realizacją. Prelegenci podkreślili konieczność ciągłej poprawy wysokości plonu i jego jakości oraz wskazali na coraz większe znacznie zagadnień związanych z odpornością/tolerancją na stresy biotyczne i abiotyczne zwłaszcza w świetle wprowadzanej przez Komisję Europejską inicjatywy „Europejskiego Zielonego Ładu”. Zwiedzanie laboratoriów Instytutu, pozwoliło na zaprezentowanie infrastruktury badawczej i prowadzonych badań, umożliwienie bezpośredniej interakcji między hodowcami i naukowcami oraz określenie możliwych obszarów badawczych dla wspólnych aktywności.
Galeria zdjęć: ( 11 )