21 października 2021

XXVIII Krajowe Dni Ziemniaka oraz Targi Potato Poland.

W dniach 20-21.08.2021 roku w Charbrowo (gmina Wicko, 10 km od Łeby) odbyły się XXVIII Krajowe Dni Ziemniaka oraz Targi Potato Poland.

Organizatorem imprezy byli Polska Federacja Ziemniaka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (oddział w Boninie). W czasie targów zwiedzający mogli zapoznać się z materiałami z Banku Genów in vitro ziemniaka w Boninie: rośliny in vitro, mikro i minibulwy. Bulwy starych odmian np. Early Rose, Pierwiosnek, Barbara, Marius, Świteź, bulwy odmian o fioletowej, różowej skórce i miąższu, np. Vitelotte, Blue Belle, Violetfleishige. Zainteresowanym uczestnikom przekazywano informacje na temat zasobów genowych ziemniaka i oferowano ulotki dot. banku genów oraz typów kulinarnych ziemniaka.

Została także zaprezentowana kolekcja polowa ziemniaka w formie bulw – 60 odmian. Były to odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Odmian polskich i zagranicznych hodowli oraz firm nasiennych. Zainteresowani odbiorcy mogli otrzymać szereg informacji o prezentowanych zasobach. (fot. M. Łabańska).