8 maja 2023

Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym

Zadanie:

Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym

Kierownik zadania: dr Beata Wasilewska-Nascimento

Zespół badaczy: dr Piotr Barbaś, dr Dominika Boguszewska-Mańkowska, mgr Milena Pietraszko, dr Cezary Trawczyński, dr hab. inż. Krystyna Zarzyńska, pracownicy techniczni

Streszczenie planowanych badań:

Grzyby entomopatogeniczne należące do rodzajów Beauveria, Metarhizium i Isaria są szeroko badanymi mikroorganizmami pomagającymi rozwiązywać problemy ochrony wielu upraw przed szkodnikami i patogenami. W ramach realizacji projektu zaplanowano dalszą analizę jakościową i ilościową występowania tych grzybów w glebie pochodzącej z ekologicznej uprawy ziemniaka. Próby gleby będą pobierane w różnych punktach pola ekologicznego w fazie wschodów, kwitnienia i dojrzewania. Grzyby entomopatogeniczne będą izolowane z gleby metodą owada pułapkowego. Uzyskane wyniki będą porównane z wynikami z roku poprzedniego.

W doświadczeniu polowym będą badane reakcje roślin ziemniaka na zaprawianie bulw wodną zawiesiną zarodników B. bassiana z dodatkiem talku lub chlorowodorku chitozanu. Gatunek B. bassiana może stymulować wzrost roślin a także indukować ich odporność na patogeny i szkodniki. Obserwacjom będą podlegać objawy porażenia takimi patogenami jak Phytophthora infestans, Alternaria spp., Rhizoctonia solani oraz zasiedlanie roślin przez stonkę ziemniaczaną i mszyce. Oznaczona będzie również liczba owadów pożytecznych na plantacji. Zostanie przeprowadzona ilościowa i jakościowa ocena plonu bulw.

W poszczególnych organach roślin zaprawionych przed sadzeniem i hodowanych w wazonach w warunkach szklarniowych zostanie oznaczona zawartość glikoalkaloidów oraz ABA. Z tych roślin zostaną też pobrane próby korzeni, łodyg i liści, które będą poddane obserwacjom w warunkach laboratoryjnych na płytkach agarowych. Spodziewane jest potwierdzenie obecności B. bassiana w tkankach roślin zaprawionych wcześniej zarodnikami tego grzyba.

Zaplanowano opracowanie sposobów zastosowania biopestycydów nowej generacji w uprawie ziemniaka z uwzględnieniem dostępnej wiedzy.