8 maja 2023

Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin rolniczych w uprawie ekologicznej

Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologiczny

Numer umowy o dofinansowanie badań: decyzja DEJ.re.027.10.2023

Wartość dofinansowania: 69 000,00 zł

Wartość całkowita: 69 000,00 zł

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Franke

Celem projektu jest opracowanie efektywnej, alternatywnej do chemicznej, metody ochrony sadzeniaków i roślin ziemniaka przed agrofagami o dużym znaczeniu gospodarczym w uprawie ekologicznej ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki.

Badania będą prowadzone w warunkach polowych w dwóch lokalizacjach oraz w laboratorium. Na polu oceniana będzie reakcja patogenów grzybowych, bakteryjnych i wybranych szkodników na różne formy aplikacji wybranych kombinacji substancji podstawowych na rośliny, w odniesieniu do równocześnie prowadzonej standardowej ochrony ziemniaków związkami dopuszczonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym.  Badania laboratoryjne działania biobójczego wybranych substancji pochodzenia roślinnego i innych będą polegały na testach szalkowych z użyciem czystych kultur bakterii, grzybów i organizmów grzybopodobnych.

Na podstawie uzyskanych wyników badań zostanie opracowany przewodnik w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym.

Badania prowadzone będą w Zakładzie Uprawy i Podstaw Hodowli Roślin Okopowych w IHAR-PIB w Bydgoszczy oraz w gospodarstwie ekologicznym w powiecie inowrocławskim.  

Opublikowanie wyników badań z bieżącego sezonu wegetacyjnego planowane jest w terminie do 15 listopada 2023 r.  

Pliki do pobrania: