5 kwietnia 2022

Energia dla Babic

Porozumienie intencyjne zawarte w Starych Babicach w dniu 30 marca 2022 r.

Energia dla Babic

30 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Stare Babice pomiędzy: Gminą Stare Babice, Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Eko-Babice, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Megavision Technology, Petra Invest Green Energy oraz Ekomatic, zostało zawarte Porozumienie intencyjne w sprawie Klastra Energetycznego Gminy Stare Babice „Energia dla Babic”.

W spotkaniu uczestniczyli: Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice, Katarzyna Sońta Zastępca Wójta Gminy Stare Babice, Michał Więckiewicz Sekretarz Gminy, Marcin Łasiński Prezes GPK Eko-Babice, Wiktor Pilarczyk Dyrektor Zarządu ds. Finansów i Audytu GPK Eko-Babice, dr inż. Michał Rokicki Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, prof. dr hab. inż. Grzegorz Żurek Sekretarz Naukowy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Mirona Węgierek Mecenas Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Michał Kaczyński Dyrektor Megavision Technology, Piotr Firląg Pełnomocnik Zarządu Petra Invest Green Energy oraz Mikołaj Brzuzy właściciel firmy Ekomatic.

Strony, będące Sygnatariuszami niniejszego Porozumienia oświadczyły, że dołożą wszelkich starań w dążeniu do utworzenia Klastra Energetycznego Gminy Stare Babice „Energia dla Babic”.

Mając na uwadze wyzwania jakie teraz i w przyszłości stoją przed obecnym i przyszłymi pokoleniami w zakresie odnawialnych źródeł energii, czystego powietrza i szeroko rozumianej zielonej energii, dbania o zagrożone gatunki w świecie roślinnym, a także zanieczyszczenia powietrza i ciągłego wzrostu cen za energię, Strony zobowiązały się realizować przyszłe projekty z wykorzystaniem myśli i rozwiązań technologicznych sprzyjających dbaniu o środowisko i czyste powietrze w Gminie Stare Babice.

Jednym z głównych priorytetów uczestników Klastra „Energia dla Babic” jest osiągnięcie celu polegającego na wypracowaniu rozwiązań dla gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonej energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Gminy, w zakresie i w ramach kompetencji każdej ze Stron.

Mamy nadzieję, że współpraca Stron związana z przyszłym Klastrem Energetycznym pozwoli rozszerzyć cele i charakter Klastra, tak aby Partnerzy mieli zapewnioną możliwość realizowania działań zmierzających do spełnienia założeń Zielonego Ładu w kontekście wspólnej polityki czystego powietrza, zielonej energii, dbania o środowisko oraz postawionych celów edukacyjnych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Faktem jest, że udział Gminy Stare Babice oraz GPK Eko-Babice, działających w porozumieniu z komercyjnymi Partnerami oraz Partnerem Priorytetowym stanowi unikatowe przedsięwzięcie w skali całego kraju w zakresie współpracy energetycznej i środowiskowej.

Źródło: https://gazetababicka.pl/energia-dla-babic/

 

 

 

Galeria zdjęć: ( 2 )