31 grudnia 2022

XXIX Krajowe Dni Ziemniaka oraz Targi Potato Poland

W dniach 19-21.08.2022 roku w miejscowości Zamarte w woj. Kujawsko-pomorskim odbyły się XXIX Krajowe Dni Ziemniaka oraz Targi Potato Poland.

Organizatorem imprezy byli Polska Federacja Ziemniaka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (oddział w Boninie). W czasie targów zwiedzający mogli zapoznać się z materiałami z Banku Genów in vitro ziemniaka w Boninie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się  bulwy starych odmian np. Early Rose, Pierwiosnek, Barbara, Marius, Świteź, bulwy odmian o fioletowej, różowej skórce i miąższu, np. Vitelotte, Blue Belle, Violetfleishige. Zainteresowanym uczestnikom przekazywano informacje na temat zasobów genowych ziemniaka i oferowano ulotki dot. banku genów oraz typów kulinarnych ziemniaka. Celem imprezy była promocja polskich ziemniaków i przetworów z nich uzyskanych.
Została także zaprezentowana kolekcja polowa ziemniaka w formie bulw – 60 odmian. Były to odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Odmian polskich i zagranicznych hodowli oraz firm nasiennych. Zainteresowani odbiorcy mogli otrzymać szereg informacji o prezentowanych zasobach.

Zrealizowano w ramach Dotacji Celowej MRiRW - Zadanie 1.2