25 marca 2022

dnia 23 marca 2022 zmarł Roman DOLIŃSKI

Z żalem zawiadamiamy, że 23 marca 2022 roku zmarł w wieku 67 lat Roman DOLIŃSKI emerytowany pracownik Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

Śp. Roman Doliński urodził się w Radzikowie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Błoniu i uzyskaniu pełnoletności rozpoczął pracę w 1972 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, w Dziale HodowlanoDoświadczalnym w charakterze robotnika prac polowych. W latach 1974-1975 odbył zasadniczą służbę wojskową. W 1985 roku, po ukończeniu kursu, uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy uzyskał tytuł mistrza w zawodzie rolnik upraw polowych. Uzyskanie tytułu mistrza pozwoliło Jemu na pracę w charakterze brygadzisty, następnie traktorzysty przy agrotechnice pól hodowlanych i obsłudze sprzętu mechanicznego.

Śp. Roman Doliński w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie pracował do sierpnia 2002 roku oraz jeden rok w latach 2004-2005 w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, w sumie ponad 31 lat.

Zmarły śp. Roman Doliński był dobrym pracownikiem, sympatycznym Kolegą, życzliwym i takim pozostanie w naszej pamięci.

Pliki do pobrania: