8 maja 2023

Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie doskonalenia metod zwalczania chwastów w ekologicznej uprawie roślin rolniczych

Mulczowanie jako metoda ograniczająca zachwaszczenie i poprawiająca produktywność roślin ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym.

Kierownik zadania: dr hab. Krystyna Zarzyńska

Zespół badawczy: dr Piotr Barbaś, dr Beata Wasilewska-Nascimento, dr Dominika Boguszewska-Mańkowska, mgr  Milena Pietraszko, pracownicy techniczni

Streszczenie planowanych badań.

    Ziemniak należy do jednych z trudniejszych gatunków roślin w uprawie ekologicznej. Do niedawna największym problemem w uprawie była walka ze stonką ziemniaczaną i zarazą ziemniaka. Na chwilę obecną problem stonki jest w dużej mierze opanowany dzięki skutecznym preparatom biologicznym, pojawiają się też odmiany z wysoką odpornością na organizm grzybopodobny Phythophora infestans wywołujący zarazę ziemniaka. Bardzo dużym problemem nadal  pozostaje zachwaszczenie. Jedną z metod ograniczających poziom zachwaszczenia w uprawach ekologicznych  jest mulczowanie. Celem naszych badań jest przetestowanie dwóch rodzajów mulczu tj słomy i trawy na: ograniczenie zachwaszczenia łanu ziemniaków, wzrost i rozwój roślin, ograniczenie rozwoju zarazy ziemniaka, wielkość i jakość  plonu. Wykonanie projektu oparte  jest na funkcjonującym od 17 lat ekologicznym polu doświadczalnym w IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie. Zmianowanie 5-polowe obejmuje następujące gatunki roślin rolniczych: ziemniak, owies, mieszanina grochu siewnego z pszenżytem, mieszanina łubinu z owsem oraz żyto jako rośliny zbioru głównego, a także seradela, groch pastewny i gorczyca biała jako międzyplony przeznaczone na przyoranie. Ziemniaki uprawiane są po życie z wsiewką seradeli oraz dodatkowo jesienią przed wykonaniem orki przedzimowej na połowie pola z ziemniakami zastosowano obornik bydlęcy w dawce 25 t·ha-1. Zakłada się następujący układ kombinacji:

  1. Obiekt  kontrolny- typowa  pielęgnacja mechaniczna
  2. Obiekt  na którym zastosowany będzie mulcz z rozdrobnionej słomy pszennej
  3. Obiekt na którym zastosowany będzie mulcz ze świeżej trawy

Na każdym z obiektów wysadzone zostaną po 4 odmiany ziemniaka z różnych grup wczesności tj: bardzo wczesna, wczesna, średnio wczesna i średnio późna. Sadzeniaki odmian bardzo wczesnej i wczesnej zostaną przed posadzeniem podkiełkowane przez okres 4 tygodni. Ściółkowanie  zastosowane będzie  po pierwszym obsypaniu tj około połowy maja. Warstwa mulczu będzie wynosiła 8-10 cm. Później, na obiektach mulczowanych nie będą wykonywane już żadne zbiegi mechaniczne aż do zbioru. W ramach realizacji projektu zaplanowano wykonanie czterech zadań:

  1. Ocena wpływu mulczowania na rozwój roślin ziemniaka
  2. Ocena wpływu mulczowania na liczbę i masę chwastów
  3. Ocena wpływu mulczowania na rozwój zarazy ziemniaka 
  4. Ocena wpływu mulczowania na wielkość i jakość plonu ziemniaka