Centrala Radzików

W ramach środków KPO są realizowane inwestycje pn. „Centralne Laboratorium Fenotypowania i Genotypowania Roślin Rolniczych” (CREATOR) (umowa nr IHAR.KPOD.01.19-IP.04-0032/23) oraz „Specjalistyczna infrastruktura badawcza do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie uprawy i hodowli roślin rolniczych” (umowa nr IHAR-KPOD.01.19-IP.04-0045/23), które obejmują następujący zakres rzeczowy:

  1. Budowa szklarni (o pow. ok. 2000 m2) wraz z systemem zasilania z OZE.
  2. Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby oprogramowania komputerowego pn. „Platforma Selekcji Genomowej Roślin Rolniczych” (PSGRR).
  3. Adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń na potrzeby nowego laboratorium genotypowania roślin.
  4. Modernizacja istniejących laboratoriów poprzez wyposażenie w nową aparaturę i sprzęt.
  5. Wybudowanie pięciu komór klimatycznych.
  6. Szklarniowy skaner taśmociągowy.
  7. Mobilny skaner polowy.
  8. Specjalistyczna infrastruktura badawcza do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie uprawy i hodowli roślin rolniczych.
  9. Zabezpieczenie przygotowania i realizacji projektu od strony formalno-prawnej oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu.

Łącznie, kwota wsparcia netto na wyżej wymienione działania wynosi 72 992 519 zł.