Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

dr inż. Michał Rokicki

tel.: (22) 733 45 02
e-mail: sekretariat@ihar.edu.pl


Zastępca dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. Michał Kwiatek
tel. (22) 733 45 03


Sekretarz Naukowy Instytutu

prof. dr hab. inż. Grzegorz Żurek
tel. (22) 733 45 71


Pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycji

dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
tel. (22) 733 45 55


Główny Księgowy

mgr Arkadiusz Grabowski
tel. (22) 733 46 07


Sekretariat Dyrektora

mgr Magdalena Wagner
tel. (22) 733 45 02
fax (22) 733 45 05
e-mail: sekretariat@ihar.edu.pl