Centrala Radzików

Zakłady Naukowe

 

Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Żurek
Tel. 22 733 45 71
E-mail g.zurek@ihar.edu.pl

Zakład Biochemii i Biotechnologii
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Bednarek
Tel. 22 733 45 33
E-mail p.bednarek@ihar.edu.pl

Zakład Genomiki Funkcjonalnej
Kierownik: dr inż. Michał Rokicki
Tel. 22 733 45 02
E-mail m.rokicki@ihar.edu.pl

Zakład Biologii Stosowanej
Kierownik: dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
Tel. 22 733 45 55
E-mail p.czembor@ihar.edu.pl

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
p.o. Kierownika: dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu
Tel. 22 733 46 50
E-mail m.boczkowska@ihar.edu.pl

Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
Kierownik: dr Sławoir Sowa
Tel. 22 733 45 17
E-mail s.sowa@ihar.edu.pl

 

Działy Administracyjne

 

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik: mgr Arkadiusz Grabowski
Tel. 22 733 46 07
E-mail glowny.ksiegowy@ihar.edu.pl

Dział Wsparcia Projektów i Promocji
Kierownik: mgr Marta Walendzik
Tel. 22 733 46 09
E-mail m.walendzik@ihar.edu.pl

Dział Badań
Kierownik: dr Karolina Dębska
Tel. 22 733 46 15
E-mail k.debska@ihar.edu.pl

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik: mgr Monika Kozłowska
Tel. 22 733 46 59
E-mail m.kozlowska@ihar.edu.pl

Dział Administracyjny
Kierownik: mgr Rafał Stodulski
Tel. 22 733 46 63
E-mail r.stodulski@ihar.edu.pl

Dział Obsługi Technicznej, Polowej i Transportu 
Kierownik: inż. Andrzej Nowak
Tel. 22 733 46 76
E-mail a.nowak@ihar.edu.pl