Oddział w Jadwisinie

Zakład Agronomii Ziemniaka

Kierownik: dr inż. Cezary Trawczyński,
tel. 22 782 66 20
E-mail: jadwisin@ihar.edu.pl


 1. Badania nad produktywnością i jakością ziemniaka w różnych systemach produkcji: ekologiczny, integrowany i intensywny:
  • Doskonalenie technologii uprawy.
  • Opracowywanie różnych metod pielęgnacji roślin na plantacjach z wykorzystaniem zabiegów mechanicznych i herbicydów.
  • Badanie składu gatunkowego chwastów.
  • Badania w zakresie alternatywnych źródeł nawozów uzupełniających substancję organiczną w glebie.
  • Wykorzystanie innowacyjnych form, rodzajów i sposobów nawożenia mineralnego jako źródła składników pokarmowych i substancji bioaktywnych dla roślin ziemniaka.
  • Technologia i techniki nawadniania (metody oceny wilgotności gleby, systemy nawadniania: kroplujący, deszczujący, stosowanie hydrożeli).
  • Doskonalenie agrotechnicznych metod profilaktyki i optymalizacja sposobów chemicznej ochrony plantacji ziemniaka przed chorobami i szkodnikami.
  • Zastosowanie biologicznych metod ochrony ziemniaka z wykorzystaniem wrogów naturalnych szkodników oraz antagonistycznych grzybów z rodzaju Trichoderma.
  • Wykorzystanie organizmów pożytecznych w ekologicznej uprawie ziemniaka.
  • Ocena jakości plonu (jakość handlowa, skład chemiczny, wartość odżywcza, ocena kulinarna).
  • Ocena przechowywalności plonu (określenie występowania ubytków naturalnych, kiełkowania i chorób).
 2. ​Badania nad strukturalnymi i funkcjonalnymi mechanizmami odpowiedzialnymi za zdolność roślin ziemniaka do tolerowania stresów suszy glebowej i wysokiej temperatury:
  • Poszukiwanie wskaźników tolerancyjności roślin na stresy abiotyczne na poziomie morfologicznym, fizjologicznym i biochemicznym.
  • Ocena tolerancyjności odmian na stresy abiotyczne.
  • Ocena wielkości i efektywności systemu korzeniowego roślin ziemniaka (wielkość, analiza proteomu, enzymy antyoksydacyjne).
 3. Odmianoznawstwo ziemniaka:
  • Badania nad agronomiczną i użytkową charakterystyką nowych odmian.
  • Opracowywanie technologii uprawy wybranych odmian ziemniaka.
Imię Nazwisko e-mail Telefon
Piotr Barbaś p.barbas@ihar.edu.pl 22 782 66 20 w. 117
Dominika Boguszewska-Mańkowska d.boguszewska-mankowska@ihar.edu.pl 22 782 66 20 w. 116
Agnieszka Gajos - 22 782 66 20 w. 126
Barbara Gwiazdowska - 22 782 66 20 w. 132
Janina Gwiazdowska - 22 782 66 20 w. 132
Joanna Jankowska j.jankowska@ihar.edu.pl -
Elżbieta Kacprzak - 22 782 66 20 w. 126
Milena Pietraszko m.pietraszko@ihar.edu.pl 22 782 66 20 w. 114
Janusz Rykowski - -
Cezary Trawczyński c.trawczynski@ihar.edu.pl 22 782 66 20 w. 130
Krystyna Zarzyńska k.zarzynska@ihar.edu.pl 22 782 66 20 w. 119
Renata Jankowska - 22 782 66 20 w. 126
Sekcja Administracyjno-Finansowa
Paweł Rosłon p.roslon@ihar.edu.pl 22 782 66 20 w. 117
Ewa Wróbel e.wrobel@ihar.edu.pl 22 782 66 20 w. 132

 

I. Systemy produkcji ziemniaka

p.barbas@ihar.edu.pl; d.boguszewska-mankowska@ihar.edu.pl; b.nascimento@ihar.edu.pl; m.pietraszko@ihar.edu.pl; c.trawczynski@ihar.edu.pl; k.zarzynska@ihar.edu.pl;

Publikacje:

 • Trawczyński C. 2021. Assessment of mineral nitrogen fertilization of early potato varieties in integrated production. J. Elem., 26(1): 109 - 124. DOI: 10.5601/jelem.2020.25.4.2066
 • Trawczyński C. 2021. Relationship between vitamin C and nitrate content in potato tubers depending on the maturity groups of cultivars. J. Elem., 26(4): 971 - 983. DOI: 10.5601/jelem.2021.26.4.2161
 • Trawczyński, C. 2021. Ocena strat przechowalniczych bulw nowych odmian ziemniaka w zależności od zróżnicowanych warunków pogodowych w okresie wegetacji. Agronomy Science, 76(4): 7-18. https://doi.org/10.24326/as.2021.4.1
 • Zarzyńska K., Pietraszko M. 2021. Differences in the degree of nutrition of potato plants grown under organic and conventional systems - an attempt to develop a model of plant feeding. J. Elem., 26(4): 1037 - 1052. DOI: 10.5601/jelem.2021.26.4.2203.
 • Pietraszko M. 2021. Ekonomiczna efektywność stosowania fungicydów w ochronie ziemniaka przed Phytophthora infestans oraz Alternaria spp. Progress in Plant Protection 61: 239-245 http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-026
 • Barbaś P., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Pszczółkowski P. 2020. Effect of mechanical and herbicide treatments on weed densities and biomass in two potato cultivars. Agriculture 10(10), 455; https://doi.org/10.3390/agriculture10100455
 • Barbaś P., Sawicka B. 2020. Effect of herbicides and their application dates on the content of phosphorus, potassium and total nitrogen in potato tubers. J. Elem., 25(4): 1517-1530. DOI: 10.5601/jelem.2020.25.2.1993
 • Czerko, Z., Goliszewski, W., Jankowska, J., Lutomirska, B., Nowacki, W., Trawczyński, C., Zarzyńska, K. 2020. Metodyka integrowanej produkcji ziemniaka (W. Nowacki, Red.; wyd. 4). PIORiN. file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/metodyka_ip_ziemniakow_02_2020.pdf
 • Pietraszko, M. 2020. Rozwój chorób grzybowych oraz wysokość plonu bulw w zależności od zakresu ochrony. Biuletyn IHAR 292, 3-12. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0023
 • Wasilewska-Nascimento B, Boguszewska-Mańkowska D and Zarzyńska K. 2020. Challenges in the Production of High-Quality Seed Potatoes (Solanum tuberosum L.) in the Tropics and Subtropics. Agronomy 10. 260. https://doi.org/10.3390/agronomy10020260
 • Trawczyński C. 2020. The effect of nitrogen fertilization on yield efficiency and quality of tubers potato varieties cultivated in an integrated production system. Biuletyn IHAR 288/2020: 15-22. E-ISSN: 2657-8913 https://doi.org/10.37317/biul-2020-0002
 • Barbaś P., Sawicka B. 2019. The influence of methods of potato weed control and meteorological conditions on shaping the tuber yield structure. Agronomy Science 74(3): 33-45.   http://dx.doi.org/10.24326/as.2019.3.3
 • Kazimierczak R, Średnicka-Tober D, Hallmann E, Kopczyńska K, Zarzyńska K. 2019. The impact of organic vs. conventional agricultural practices on selected quality features of eight potato cultivars” Agronomy, 9(12), 799 https://doi.org/10.3390/agronomy9120799
 • Trawczyński C. 2019. Assessment of the nutrition of potato plants with nitrogen according to the NNI test and SPAD indicator. J. Elem., 24 (2): 687-700. DOI: 10.5601/jelem.2018.23.4.1696
 • Trawczyński C. 2019. Influence of nitrogen fertilization on the yield, quality and nitrogen utilization efficiency of early potato tubers harvested on two dates. J. Elem., 24 (4): 1253-1267. DOI: 10.5601/jelem.2019.24.1.1799
 • Pietraszko M., Gryń G., Przewodowski W. 2018. An effect of weather and soil conditions and their interaction on infection of leaves and tubers of potato with bacteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. American Journal of Potato Research, 95(3), 278–285. https://doi.org/10.1007/s12230-017-9629-6
 • Grudzińska M., Barbaś P. 2017. Natural losses in tuber weight during storage as a predictor of susceptibility to post-wounding blackspot in advanced potato breeding materials. J Sci. Food Agric., 97: 3841–3846. https://doi.org/10.1002/jsfa.8248
 • Zarzyńska K, Pietraszko M. 2017. Possibility to predict the yield of potatoes grown under two crop production systems on the basis of selected morphological and physiological plant development indicators. Plant, Soil and Environment 63 (4): 165-170. https://doi.org/10.17221/101/2017-PSE
 • Grudzińska M, Czerko Z, Zarzyńska K, Borowska-Komenda M. 2016. Bioactive Compounds in Potato Tubers: Effects of Farming System, Cooking Method, and Flesh Color. PLoS ONE 11(5): e0153980. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153980
 • Zarzyńska K, Pietraszko M. 2015. Influence of climatic conditions on development and yield of potato plants growing under organic and conventional systems in Poland, American Journal of Potato Research- 92: 511-517. DOI: 10 1007/s12230-015-9465-5.
 • Barbaś, P., Goliszewski, W., Lutomirska, B., Nowacki, W., Szutkowska, M., Trawczyński, C., Wierzbicka, A., Zarzyńska, K. 2013. Ekologiczna produkcja ziemniaka (W. Nowacki, Red.; wyd. 2). MRiRW.

Aktualnie realizowane projekty naukowe:

 • Dotacja celowa MRiRW na rok 2022 „Ocena przydatności rodów hodowlanych ziemniaka do uprawy w warunkach rolnictwa ekologicznego”
 • Działanie Współpraca, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 „Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestanshttps://projektgardena.pl/

 

II. Stresy abiotyczne w badaniach nad ziemniakiem

d.boguszewska-mankowska@ihar.edu.pl; k.zarzynska@ihar.edu.pl

 • Boguszewska-Mańkowska D, Ruszczak B, Zarzyńska K. (2022) Classification of Potato Varieties Drought Stress Tolerance Using Supervised Learning. Applied Sciences 12(4):1939 https://doi.org/10.3390/app12041939Publikacje:
 • Grudzińska M, Boguszewska-Mańkowska D, Zarzyńska K. (2021) Drought stress during the growing season: Changes in reducing sugars, starch content and respiration rate during storage of two potato cultivars differing in drought sensitivity. J Agro Crop Sci; 00:1–12. https://doi.org/10.1111/jac.12498
 • Boguszewska-Mańkowska, D., Zarzyńska, K. & Nosalewicz, A. Drought Differentially Affects Root System Size and Architecture of Potato Cultivars with Differing Drought Tolerance. Am. J. Potato Res. 97, 54–62 (2020). https://doi.org/10.1007/s12230-019-09755-2  
 • Plich J, Boguszewska-Mańkowska D, Marczewski W (2020) Relations between photosynthetic parameters and drought-induced tuber yield decrease in Katahdin-derived potato cultivars. Potato Research 63: 463–477. https://doi.org/10.1007/s11540-020-09451-3
 • Boguszewska-Mańkowska D, Pieczyński M, Wyrzykowska A, Kalaji H M, Sieczko L, Szweykowska-Kulińska Z, Zagdańska B. (2018) Divergent strategies displayed by potato (Solanum tuberosum L.) cultivars to cope with soil drought; Journal of Agronomy and Crop Science, 204: 13-30  https://doi.org/10.1111/jac.12245
 • Pieczynski M, Wyrzykowska A, Milanowska K, Boguszewska-Mańkowska D, Zagdanska B, Karlowski W, Jarmolowski A, Szweykowska-Kulinska Z. (2018) Genomewide identification of genes involved in the potato response to drought indicates functional evolutionary conservation with Arabidopsis plants; Plant Biotechnology Journal, 16(2):603-614. https://doi.org/10.1111/pbi.12800
 • Rykaczewska K, Zarzyńska K, Boguszewska-Mańkowska D. (2018) Architecture of the root system of potato cultivars grown in aeroponics. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Volume 21, Issue 1, DOI: 10.30825/5.EJPAU.14.2018.21.1 http://www.ejpau.media.pl/volume21/issue1/art-02.html
 • Zarzyńska K, Boguszewska-Mańkowska D, Nosalewicz A. (2017) Differences in size and architecture of the potato cultivars root system and their tolerance to drought stress; Plant, Soil and Environment; 63 (4), 159–164. https://doi.org/10.17221/4/2017-PSE
 • Boguszewska D., M. Grudkowska, B. Zagdańska (2010). Drought-responsive antioxidant enzymes in potato (Solanum tuberosum L.). Potato Research 53: 373-382. https://doi.org/10.1007/s11540-010-9178-6

Aktualnie realizowane projekty naukowe:

 

III. Odmianoznawstwo ziemniaka

j.jankowska@ihar.edu.pl; m.pietraszko@ihar.edu.pl, c.trawczynski@ihar.edu.pl

Publikacje:

 • Praca zbior. pod red. Nowacki W. (Barbaś P., Boguszewska-Mańkowska D., Jankowska J., Nowacki W., Pietraszko M., Trawczyński C., Zarzyńska K., Michalak K., Urbanowicz J.) 2021. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka. Wyd. XXIV. IHAR-PIB o/Jadwisin: 44 ss. https://www.ihar.edu.pl/oddzial_w_jadwisinie.php
 • Jankowska J., Pietraszko M. 2021. Analiza stabilności i szerokiej adaptacji plonu ogólnego bulw odmian ziemniaka uprawianych na glebie lekkiej. Biul. IHAR 294, 61-72. https://doi.org/10.37317/biul-2021-0007
 • Jankowska J., Pietraszko M., Wierzbicka A., Grudzińska M. 2016. Analiza interakcji genotyp-środowisko pod względem udziału bulw zdeformowanych w plonie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) w zmiennych warunkach meteorologicznych. Acta Agroph., 23(3), 397-407
 • Jankowska J., Pietraszko M. Lutomirska B., 2015. Analiza stabilności plonowania wybranych odmian ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na glebie lekkiej. Fragm. Agron., 32, 32-43.
 • Pietraszko M., Jankowska J., Lutomirska B. 2015. Genotypowa i środowiskowa zmienność występowania wad miąższu bulw w plonie rodów hodowlanych ziemniaka. Fragm. Agron., 32(3), 73–87.
 • Lutomirska B., Szutkowska M., Nowacki W., Pietraszko M., Jankowska J. 2013. Występowanie wad kształtu bulw w plonie odmian i zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka. Biul. IHAR, 267, 121-130.
 • Lutomirska B., Jankowska J., 2012. Występowanie deformacji i spękań bulw ziemniaka w zależności od warunków meteorologicznych i odmiany. Biul. IHAR, 266, 131-142.

Aktualnie realizowane projekty naukowe:

 • Dotacja celowa MRiRW na rok 2022 „Doskonalenie i rozwój systemu oceny odmian roślin uprawy polowej i ich przydatności dla rolnictwa ekologicznego (ziemniak)”

 

Galeria zdjęć: ( 7 )
Pliki do pobrania: