Oddział w Młochowie

Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

p.o. Kierownika: Prof. dr hab. Renata Lebecka
tel. 22 729 92 48
E-mail: r.lebecka@ihar.edu.pl


 1. Poszukiwanie nowych źródeł zmienności genetycznej na potrzeby hodowli ziemniaka.
 2. Badania genetyczne, genomiczne i proteomiczne cech ilościowych i jakościowych w ziemniaku.
 3. Poszukiwanie markerów molekularnych przydatnych w selekcji materiałów hodowlanych ziemniaka.
 4. Badanie zmienności patogenów ziemniaka, mechanizmów odporności na patogeny, interakcja między patogenem a gospodarzem.
 5. Doskonalenie metod diagnostycznych i selekcji w hodowli ziemniaka i produkcji nasiennej.
 6. Synteza di- i tetraploidalnych materiałów wyjściowych ziemniaka odpornych na najważniejsze patogeny i przydatnych dla celów konsumpcyjnych i przetwórczych.
 7. Ocena odporności na wirusy odmian i rodów hodowlanych.
 8. Badania ziemniaka w uprawach ekologicznych.
 9. Fizjologiczne badania zjawiska allelopatii ziemniak-inne gatunki roślin.
 10. Szkolenia specjalistyczne.

W Oddziale IHAR PIB w Młochowie funkcjonują Zespoły Badawcze.

Zespół Metodyki Hodowli
Lider Zespołu, dr Jarosław Plich

Zespół Genetyki i Fizjologii
Lider Zespołu, dr hab. Dorota Sołtys -Kalina

Zespół Patogenów Ziemniaka
Lider Zespołu, prof. dr hab. Jadwiga Śliwka

Zespół Fitopatologii
Lider Zespołu, Prof. dr hab. Renata Lebecka

Imię Nazwisko e-mail Telefon wewnętrzny
Renata Lebecka r.lebecka@ihar.edu.pl 207
Zhimin Yin z.yin@ihar.edu.pl 210
Paulina Smyda-Dajmund p.smyda@ihar.edu.pl 212
Marta Janiszewska m.janiszewska@ihar.edu.pl 212
Dorota Sołtys-Kalina d.soltys@ihar.edu.pl 214
Waldemar Marczewski w.marczewski@ihar.edu.pl 215
Krystyna Michalak k.michalak@ihar.edu.pl 217
Katarzyna Szajko k.szajko@ihar.edu.pl 218
Paulina Paluchowska p.paluchowska@ihar.edu.pl 218
Mirella Ludwiczewska m.ludwiczewska@ihar.edu.pl 218
Jadwiga Śliwka j.sliwka@ihar.edu.pl 219
Anna Grupa-Urbańska a.grupa@ihar.edu.pl 221
Jarosław Plich j.plich@ihar.edu.pl 222
Beata Tatarowska b.tatarowska@ihar.edu.pl 222
Dorota Milczarek d.milczarek@ihar.edu.pl 222
Sylwester Sobkowiak s.sobkowiak@ihar.edu.pl 223
Irena Bazylak 209
Anna Jarzyńska
Małgorzata Frączak
Mirosława Łukasiewicz 209
Katarzyna Skrzydlewska
Małgorzata Słomska 209
Kamila Tkaczyk 209
Zofia Wasilewska
Sekcja Administracyjno-Finansowa
Michał Godlewski m.godlewski@ihar.edu.pl 208
Andrzej Iżycki 208
Halina Kotlicka h.kotlicka@ihar.edu.pl 201
Mirosław Perzyna 208
Barbara Regulska b.regulska@ihar.edu.pl 204
Anna Tomaszewska a.tomaszewska@ihar.edu.pl
mlochow@ihar.edu.pl
101
Monika Bujak m.bujak@ihar.edu.pl 202

 

Publikacje w latach 2017-2023

 1. Yin Z., Xie F., Michalak K., Murawska Z., Zhang B., Lebecka R. 2023. Evaluation of reference genes for miRNA and mRNA normalization in tobacco infected with PVYNTN, PVYN-Wi and PVYZ-NTN Strains, Gene Gene doi: https://doi.org/10.1016/j.gene.2023.147261
 2. Yin Z., Michalak K., Lebecka R. 2022. Reaction of three potato cultivars to PVS and alteration of miRNAs and mRNA targets in the resistant genotypes. Plant Pathology https://doi.org/10.1111/ppa.13570 
 3. Drozda, A., Kurpisz, B., Guan, Y., Arasimowicz-Jelonek, M., Plich, J., Jagodzik, P., Kuźnicki, D., Floryszak-Wieczorek, J. 2022. Insights into the expression of DNA (de) methylation genes responsive to nitric oxide signaling in potato resistance to late blight disease. Frontiers in Plant Science, 4827. http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2022.1033699
 4. Grech-Baran M., Witek K., Poznański J., Grupa-Urbańska A., Malinowski T., Lichocka M., DG Jones J., Hennig J. 2022. The Rysto immune receptor recognizes a broadly conserved feature of potyviral coat proteins. New Phytologist 235: 1179-1195
 5. Sobkowiak S., Janiszewska M., Stefańczyk E., Wasilewicz-Flis I., Śliwka J. 2022. Quantitative Trait Loci for Resistance to Potato Dry Rot Caused by Fusarium sambucinum. Agronomy 12(1), 203.
 6. Tomiczak K., Adamus A., Cegielska-Taras T., Kiełkowska A., Smyda-Dajmund P., Sosnowska K., Szała L. 2022. Tissue culture techniques for the production of interspecific hybrids in Poland: history and achievements. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 91: 9119.
 7. Janiszewska M., Smyda-Dajmund P., Sobkowiak S., Michałowska D., Śliwka J. 2022. Tuber flesh colour, enzymatic discolouration, dormancy and late blight resistance of 29 tuber-bearing accessions of Solanum spp. Potato Research 66:1-21.
 8. Wyrzykowska A., Bielewicz D., Plewka P., Sołtys-Kalina D., Wasilewicz-Flis I., Marczewski W., Jarmolowski A., Szweykowska-Kulinska Z. 2022. The MYB33, MYB65, and MYB101 transcription factors affect Arabidopsis and potato responses to drought by regulating the ABA signaling pathway. Physiologiae Plantarum. 174:e13775. https://doi.org/10.1111/ppl.13775
 9. Szajko K., Sołtys-Kalina D., Heidorn-Czarna M., Smyda-Dajmund P., Wasilewicz-Flis I., Jańska H., Marczewski W. 2022. Transcriptomic and proteomic data provide new insights into cold-treated potato tubers with T- and D-type cytoplasm. Planta. 255(5): 97.
 10. Wszelaczyńska, E., Pobereżny, J., Keutgen, A. J., Keutgen, N., Gościnna, K., Milczarek, D., Tatarowska, B., Flis, B. (2022). Antinutritional Nitrogen Compounds Content in Potato (Solanum tuberosum L.) Tubers Depending on the Genotype and Production System. Agronomy, 12(10), 2415.
 11. Mousa Torabi Giglou, Rasoul Heydarnajad Giglou, Behrouz Esmaeilpour, Rasoul Azarmi, Akbar Padash, Mahdieh Falakian, Jadwiga Śliwka, Gholamreza Gohar, Hassan Maleki Lajayer. 2022. A new method in mitigation of drought stress by chitosan-coated iron oxide nanoparticles and growth stimulant in peppermint. Industrial Crops & Products 187: 115286. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115286
 12. Yin Z., Michalak K., Lebecka R. 2022. Reaction of three potato cultivars to potato virus S and alteration of miRNAs and mRNA targets in the resistant genotypes. Plant Pathology, 71:1335-1343.
 13. Paluchowska P., Śliwka J., Yin, Z. 2022. Late blight resistance genes in potato breeding. Planta 255, 127 https://doi.org/10.1007/s00425-022-03910-6
 14. Yin Z., Chapter 1 - Host-encoded miRNAs in plant-virus interactions—What's new. 2021. Plant Virus-Host Interaction (Second Edition) Molecular Approaches and Viral Evolution Pages 3-43. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821629-3.00018-X
 15. Milczarek D., Podlewska-Przetakiewicz A., Plich J, Tatarowska B., Flis B. The relations of broad nematode resistance to quality characteristics as a consequence of marker-assisted selection in potato breeding programs. 2021. Breeding Science 71(5) 609-614           0121
 16. Yin Z., Xieb F., Michalak K., Zhangb B., Zimnoch-Guzowska E. Reference gene selection for miRNA and mRNA normalization in potato in response to potato virus Y. 2021. Molecular and Cellular Probes. 55:101691.
 17. Lebecka, R., Wasilewicz-Flis I., Mańkowski D. Diploid potato germplasm with resistance to Dickeya solani. Potato Research. 64 (3) 375-385 
 18. Lebecka R, Śliwka J, Grupa-Urbańska A, Szajko K, Marczewski W.  QTLs for potato tuber resistance to Dickeya solani are located on chromosomes II and IV. Plant Pathology. 2021, 70 (7) 1745-1756.
 19. Szajko K., Ciekot J., Wasilewicz-Flis I. Marczewski W., Sołtys-Kalina D. Transcriptional and proteomic insights into phytotoxic activity of interspecific potato hybrids with low glycoalkaloid contents. 2021. BMC Plant Biol. 21, 60
 20. Zimnoch-Guzowska E., Flis B. Over 50 Years of Potato Parental Line Breeding Programme at the Plant Breeding and Acclimatization Institute in Poland. Potato Research. 64:743-760. 
 21. Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Villano C., Janiszewska M., Aversano R., Bednarek P.T., Carputo D., Zimnoch-Guzowska E., Analysis of Cytosine Methylation in Genomic DNA of Solanum × michoacanum (+) S. tuberosum Somatic Hybrids. 2021. Agronomy. 11.5:845
 22. Azil N., Stefańczyk E., Sobkowiak S., Chihat S., Boreghda H., Śliwka J., Identification and pathogenicity of Fusarium spp. associated with tuber dry rot and wilt of potato in Algeria.2021. Eur J Plant Pathol 159, 495–509.
 23. Janiszewska M., Sobkowiak S., Stefańczyk E., Śliwka J., Population Structure of Phytophthora infestans from a Single Location in Poland Over a Long Period of Time in Context of Weather Conditions. 2021. Microbial Ecology. 81: 746–757 
 24. Milczarek D., Tatarowska B., Plich J., Podlewska-Przetakiewicz A., Flis B., Solanum gourlayi — a Source of Cyst Nematode Resistance in Potato Breeding. 2020.             Potato Research. 63:589-595
 25. Plich J., Boguszewska-Mańkowska D., Marczewski W., Relations Between Photosynthetic Parameters and Drought-Induced Tuber Yield Decrease in Katahdin-Derived Potato Cultivars. 2020. Potato Research. 63: 463–477
 26. Prodhomme C, Arkel G., Plich J., Tammes J., Rijk J., Eck H., Visser R., Vossen J., A Hitchhiker’s guide to the potato wart disease resistance galaxy.  Theoretical and Applied Genetics volume. 133: 3419–3439.
 27. Sołtys-Kalina D., Szajko K., Stefańczyk E., Smyda-Dajmund P., Śliwka J.,Marczewski W. 2020. eQTL mapping of the 12S globulin cruciferin gene PGCRURSE5 as a novel candidate associated with starch content in potato tubers. Scientific Reports. 10:17168.
 28. Stefańczyk E., Plich J., Janiszewska M., Smyda-Dajmund P., Sobkowiak S., Śliwka J. 2020. Marker-assisted pyramiding of potato late blight resistance genes Rpi-rzc1 and Rpi-phu1 on di- and tetraploid levels. Molecular Breeding. 40:89.
 29. Tatarowska B., Plich J., Milczarek D., Flis B. 2020. Temperature‐dependent resistance to potato virus M in potato (Solanum tuberosum), Plant Pathology 69:1445-1452.   
 30. Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Janiszewska M., Zimnoch-Guzowska E. 2020. Cytoplasmic diversity of potato relatives preserved at Plant Breeding and Acclimatization Institute in Poland. Molecular Biology Reports 47: 3929–3935.
 31. Plich J., Zimnoch-Guzowska E., Tatarowska B., Śliwka J. 2020. Quantitative trait loci       analysis of potato tuber greening.  Molecular Biology Reports 47:1713-1722.    
 32. Sołtys-Kalina D., Szajko K., Wasilewicz-Flis I., Mańkowski D., Marczewski W., Śliwka J., 2020. Quantitative trait loci for starch-corrected chip color after harvest, cold storage and after reconditioning mapped in diploid potato. Molecular Genetics and Genomics 295: 209-219.
 33. Szajko K., Plich J., Przetakiewicz J., Sołtys-Kalina D., Marczewski W., 2020.Comparative proteomic analysis of resistant and susceptible potato cultivars during Synchrytium endobioticum infestation, Planta 251 article:4
 34. Keutgen A.J., Keutgen N., Wszczelaczyńska E., Pobereżny J., Milczarek D., Tatarowska B., Flis B., 2019. Evaluation of Photosynthetic and Yield Traits in Ten      Potato Clones and Cultivars Under Farming Conditions in Poland. Potato Research          62:1-21
 35. Grech-Baran M., Witek K., Szajko K., Witek A., Morgiewicz K., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Marczewski W., Jones J.D.G, Hennig J .2019.  Extreme resistance to Potato virus Y in potato carrying the Rysto gene is mediated by a TIR-NLR immune receptor. Plant Biotechnology Journal 18:655–667
 36. Lebecka R. I Czarniak Z. 2019. Laboratoryjna ocena porażenia bulw ziemniaka przez wysoko agresywne szczepy bakterii Dickeya solani i Pectobacterium carotovorum subsp.
 37. Keutgen A., Wszelaczyńska E., Pobereżny J., Przewodowska A., Przewodowski W., Milczarek D., Tatarowska B, Flis B., Keutgen N. 2019. Antioxidant properties of potato tubers (Solanum tuberosum L.) as a consequence of genetic potential and growing conditions. Plos One 14(9) article:0222976
 38. Szajko K., Yin Z., Marczewski W.2019. Accumulation of miRNA and mRNA Targets in Potato Leaves Displaying Temperature-Dependent Responses to Potato Virus Y. Potato Research.62(4):379-392.
 39. Tatarowska B., Milczarek D., Wszelaczyńska E., Pobereżny J., Keutgen N., Keutgen A.J., Flis B. 2019. Carotenoids Variability of Potato Tubers in Relation to Genotype, Growing Location and Year. American Journal of Potato Research.96(5): 493-504
 40. Lebecka R., Kistowski M.,Dębski J., Szajko K., Mirawska Z., Marczewski W.2019. Quantitative proteomic analysis of differentially expressed proteins in tubers of potato plants differing in resistance to Dickeya solani. Plant and Soil. 441:317-329.
 41. Sołtys-Kalina D., Murawska Z., Strzelczyk-Żyta D., Wasilewicz-Flis I., Marczewski W.2019.  Phytotoxic potential of cultivated and wild potato species (Solanum sp.): role of glycoalkaloids, phenolics and flavonoids in phytotoxicity against mustard (Sinapis alba L.). Acta Physiologiae Plantarum. 158:41-55.
 42. Yin Z., Murawska Z., Xie F.,Pawełkowicz M.,Michalak K., Zhang B., Lebecka R. 2019. microRNA response in potato virus Y infected tobacco shows strain-specificity depending on host and symptom severity. Virus Research. 260:20-32.
 43. Szajko K.,  Sołtys-Kalina D., Szarzynska B.,  Strzelczyk Żyta D., Szweykowska-Kulinska Z., Marczewski W. 2019.A comparative proteomic analysis of the PVY-induced hypersensitive response in leaves of potato (Solanum tuberosum L.) plants that differ in Ny-1 gene dosage. European Journal of Plant Pathology. 153(2):385-396.
 44. Smyda-Dajmund P.  2017. Virus elimination from in vitro potato plants. Plant Breeding and Seed Science 76: 81-85
 45. Smyda-Dajmund P. 2017. Cryopreservation of shoot tips and pollen of potato. Plant Breeding and Seed Science 76: 75-80
 46. Brylińska M., Śliwka J. 2017. Laboratory assessment of potato resistance to Phytophthora infestans. Plant Breeding and Seed Science 76: 17-23
 47. Przetakiewicz J., Plich J. 2017.  Assessment of potato resistance to Synchytrium endobioticum. Plant Breeding and Seed Science 76: 37-43
 48. Przetakiewicz A., Milczarek D. 2017. Evaluation of potato cultivars and breeding lines for resistance to Globodera rostochiensis and Globodera pallida. Plant Breeding and Seed Science. 76: 3-8
 49. Lebecka R. 2017. Screening for potato resistance to blackleg and soft rot. Plant Breeding and Seed Science 75: 97-104
 50. Yin Z., Michalak K., Lebecka R. 2017. Collection of potato viral pathogens, its validation and maintenance. Plant Breeding and Seed Science 75: 57-62
 51. Michalak K., Chrzanowska M., Evaluation of resistance to potato virus Y of cultivars in pre-registration (statutory) trials. Plant Breeding and Seed Science 75: 63-70
 52. Szajko K. 2017. Isolation and identification of proteins from potato leaves. Plant Breeding and Seed Science 75: 29-36
 53. Murawska Z., Dębski J., Szajko K., Lebecka R. 2017. Isolation of proteins from potato tubers. Plant Breeding and Seed Science 75: 23-27
 54. Yin Z. 2017. Methods to study the PVY population in the potato. Plant Breeding and Seed Science 75: 71-76
 55. Yin Z., Michalak K. 2017. Diagnostics of the presence of viruses in the potato and soil. Plant Breeding and Seed Science.75: 37-55
 56. Tatarowska B., Milczarek D. 2017. Evaluation of potato cultivars and breeding lines for carotenoids content in tubers. Plant Breeding and Seed Science 75: 11-16
 57. Flis B. 2017. Selection of potato parental lines with complex resistances to potato pathogens and pests. Plant Breeding and Seed Science 76: 57-63
 58. Plich J. 2017. Evaluation of the length of the vegetation period of potato. Plant Breeding and Seed Science 76: 65-67
 59. Hara-Skrzypiec A. 2017. Evaluation of tendency to blackspot brusing and enzymatic discoloration of potato tubers. Plant Breeding and Seed Science.75: 5-10
 60. Plich J., Tatarowska B. 2017. Field evaluation of potato resistance against Phytophthora infestans under natural infection pressure. Plant Breeding and Seed Science 76: 26-28 [złożone do systemu POL-on]
 61. Stefańczyk E. Assessment of potato tuber resistance against dry rot. 2017. Plant Breeding and Seed Science. 76: 54-56
 62. Stefańczyk E., Sobkowiak S. 2017. Isolation, identification and preservation of Fusarium spp. causing dry rot of potato tubers. Plant Breeding and Seed Science 76: 45-51.
 63. Sobkowiak S., Śliwka J. 2017. Phytophthora infestans: isolation of pure cultures, storage and inoculum preparation. Plant Breeding and Seed Science 76: 9-15.
 64. Lebecka R. 2017. Isolation, identification and preservation of pectynolitic bacteria pathogenic. Plant Breeding and Seed Science 75:87-96.
 65. Sołtys-Kalina D. 2017. Assesment of phytotoxic potential of potato genotypes. Plant Breeding and Seed Science 75:17-22.
 66. Szajko K., Strzelczyk-Żyta D., Marczewski W. 2018. Comparison of leaf proteomes of potato (Solanum tuberosum L.) genotypes with ER- and HR-mediated resistance to PVY infection. European Journal of Plant Pathology 150: 375-385.
 67. Stefańczyk E., Brylińska M., Brurberg M.B., Naerstad R., Elameen A., Sobkowiak S., Śliwka J. 2018 Diversity of Avr-vnt1 and AvrSmira1 effector genes in Polish and Norwegian populations of Phytophthora infestans. Plant Pathology 67(8): 1792-1802
 68. Plich J., Przetakiewicz J., Śliwka J., Flis B., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2018. Novel gene Sen2 conferring broad-spectrum resistance to Synchytrium endobioticum mapped to potato chromosome XI. Theoretical and Applied Genetics 131(11): 2321-2331
 69. Lebecka R., Flis B., Murawska Z. Comparison of temperature effects on the in vitro growth and disease development in potato tubers inoculated with bacteria Pectobacterium atrosepticum, P. carotovorum subsp. carotovorum and Dickeya solani. Journal of Phytopathology 166(9): 654-662
 70. Lamichhane J.R., Arseniuk E., Boonekamp P., Czembor J., Decroocq V., Enjalbert J., Finckl M., Korbin M., Kopel M., Kudsk P., Mesterhazy A., Sosnowska D., Zimnoch-Guzowska E., Messean A. 2018. Advocating a need for suitable breeding approaches to boost integrated pest management: a European perspective. Pest Management Science 74 (6): 1219-1277
 71. Hara-Skrzypiec A., Śliwka J., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2018. QTL for tuber morphology traits in diploid potato. Journal of Applied Genetics 59(2): 123-132.
 72. Hara‑Skrzypiec A., Śliwka J., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2018. Quantitative trait loci for tuber blackspot bruise and enzymatic discoloration susceptibility in diploid potato. Molecular Genetics and Genomics 293(2): 331-342.
 73. Grupa A., Otulak K., Syller J. ”Serological, molecular and ultrastructural evidence for interference competition between isolates of Potato virus Y ”. Plant Pathology
 74. Brylińska M., Sobkowiak S., Stefańczyk E., Śliwka J. 2018. Evaluation of PCR markers for Phytophthora infestans mating type determination. European Journal of Plant Pathology 152 (1): 33–44. 
 75. Zimnoch-Guzowska E. 2017. Znaczenie krajowej hodowli i nasiennictwa ziemniaka dla rozwoju sektora jego produkcji. Ziemniak Polski 3: 3-7.
 76. Plich J., Tatarowska B., Milczarek D., Flis B. 2017. Piramidyzacja genów odporności ziemniaka na Phytophthora infestans. Biuletyn IHAR 281: 69-76.
 77. Milczarek D., Tatarowska B., Plich J., Przetakiewicz A., Flis B. 2017. Kumulacja odporności na mątwiki a poziom cech użytkowych ziemniaka. Ziemniak Polski 3: 15-18.
 78. Lebecka R., Murawska Z. 2017. Reakcja roślin ziemniaka na porażenie przez bakterie Dickeya solani w teście szklarniowym. Ziemniak Polski 1: 10-14.
 79. Lebecka R., Michalak K. 2017. Reakcja bulw wybranych odmian ziemniaka na porażenie przez wysoko wirulentny szczep bakterii Dickeya solani. Ziemniak Polski 3:18-23.
 80. Szajko K., Strzelczyk-Żyta D., Marczeski W. 2017. Comparison of leaf proteomes of potato (Solanum tuberosum L.) genotypes with ER- and HR-mediated resistance to PVY infection. European Journal of Plant Pathoogy. doi 10.1007/s10658-017-1284-8
 81. Yin Z, Xie F., Michalak K., Pawełkowicz M., Zhand B., Murawska Z., Lebecka R., Zimnoch-Guzowska E. 2017. Potato cultivar Etola exhibits hypersensitive resistance to PVYNTN and partial resistance to PVYZ-NTN and PVYN-Wi strains and strain-specific alterations of certain host miRNAs might correlate with symptom severity. Plant Pathology 66 (4): 539–550.
 82. Tatarowska B., Flis B., Plich J., Milczarek D., Zimnoch-Guzowska E. 2017. The suitability of different statistical measures to assess the stability of resistance to Phytophthora infestans (Mont.) de bary in potato cultivars in field conditions. Journal of Animal and Plant Sciences 27 (2): 510-516.
 83. Śliwka J., Brylińska M., Stefańczyk E., Jakuczun H., Wasilewicz-Flis I., Sołtys-Kalina D., Strzelczyk-Żyta D., Szajko K., Marczewski W. 2017. Quantitative trait loci affecting intensity of violet flower colour in potato. Euphytica: 213-254
 84. Stefańczyk E., Sobkowiak S., Brylińska M., Śliwka J. 2017. Expression of the potato late blight resistance gene Rpi-phu1 and Phytophthora infestans effectors in the compatible and incompatible interactions in potato. Phytopathology 107: 740-748.
 85. Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2017. BC1 and F1 Progeny from Solanum × michoacanum (+) S. tuberosum Somatic Hybrids, Autofused 4× S. michoacanum and Cultivated Potato. American Journal of Potato Research 94 (4): 323–333
 86. Przetakiewicz A., Milczarek D., Zimnoch-Guzowska E., Flis B. 2017 Improvement level of nematode resistance in potato facing changes in population of Globodera spp. The Journal of Animal and Plant Science 27(6): 1958-1962.
 87. Milczarek D., Plich J., Tatarowska B., Flis B. 2017. Early selection of potato clones with resistance genes: the relationship between combined resistance and agronomical characteristics. Breeding Science 67(4):416-420
 88. Lamichhane J.R., Arseniuk E., Boonekamp P., Czembor J., Decroocq V., Enjalbert J., Finckl M., Korbin M., Kopel M., Kudsk P., Mesterhazy A., Sosnowska D., Zimnoch-Guzowska E., Messean A. 2018 „Advocating a need for suitable breeding approaches to boost Integrated Pest Management: A European perspective”. Pest Management Science DOI: 10.102/ps.4818
 89. Hara‑Skrzypiec A., Śliwka J., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2017. Quantitative trait loci for tuber blackspot bruise and enzymatic discoloration susceptibility in diploid potato. Molecular Genetics and Genomics DOI 10.1007/s00438-017-1387-0
 90. Flis B, Tatarowska B, Milczarek D, Plich J, 2017. Effect of location on starch content and tuber texture characteristics in potato breeding lines and cultivars. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science 67(5): 453 – 461.
 91. Dees M. W., Lebecka R., Perminow J., Czajkowski R., Grupa A., Motyka A., Zoledowska S., Śliwka J., Lojkowska E., Brurberg M.B. 2017. Characterization of Dickeya and Pectobacterium strains obtained from diseased potato plants in different climatic conditions of Norway and Poland.  European Journal of Plant Pathology 148 (4): 839-851.