Repozytorium

Nazwa
czasopisma
Rok
wydania
Numer
wydania
Autor/zy
artykułu
Tytuł
artykułu
Treść
abstraktu
Rodzaj
artykułu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARCIN PRZYBYŚ, TERESA DOROSZEWSKA, ANDRZEJ DOROSZEWSKI, JEAN-LOUIS VERRIER Wpływ warunków pogodowych na infekcję tytoniu wirusem Y ziemniaka (PVY)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 GRAŻYNA KORBECKA-GLINKA, ANNA TROJAK-GOLUCH, TERESA DOROSZEWSKA, SIMON GOEPFERT Wpływ introgresji pochodzącej od Nicotiana alata na deformacje morfologiczne linii hodowlanych tytoniu odpornych na wirus brązowej plamistości pomidora (TSWV)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MAŁGORZATA PODWYSZYŃSKA, AGATA BRONIAREK-NIEMIEC, AGNIESZKA WOJTANIA KRZYSZTOF, KLAMKOWSKI AGNIESZKA, MARASEK-CIOŁAKOWSKA, JOANNA PUŁAWSKA Ocena fenotypowa autotetraploidów jabłoni ze szczególnym uwzględnieniem podatności na porażenie przez Venturia inaequalis i Erwinia amylovora
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 LIDIA BŁASZCZYK, NATALIA WITASZAK, ANETA BASIŃSKA-BARCZAK, ŁUKASZ MARCZAK, ANETA SAWIKOWSKA, DAWID PERLIKOWSKI, ARKADIUSZ KOSMALA Reakcja roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez grzyby Trichoderma
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 JERZY KORONCZOK Innowacyjne niskopułapowe teledetekcyjne metody zwiększenia komfortu prowadzenia prac w hodowli i doświadczalnictwie roślin uprawnych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ANNA SZAFRAŃSKA Zróżnicowanie wartości technologicznej ziarna pszenicy ze zbiorów kolejnych pięciu sezonów wegetacyjnych w różnych rejonach Polski
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 BEATA BAKERA, MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA, PAWEŁ KRAJEWSKI, MONIKA MOKRZYCKA, MAGDALENA SZELIGA, MIROSŁAW TYRKA, Analiza struktury genetycznej populacji składającej się z 510 form pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) z wykorzystaniem markerów SSR i SNP
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 BOŻENA DENISOW, MONIKA STRZAŁKOWSKA-ABRAMEK, ERNEST STAWIARZ, JACEK JACHUŁA, MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA, STEFAN STOJAŁOWSKI Charakterystyka kwitnienia i pylenia 12 genotypów pszenicy (Triticum aestivum L.) w roku 2018
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 AGNIESZKA DOBRZYCKA, JOANNA WOLKO, JAN BOCIANOWSKI, IWONA BARTKOWIAK-BRODA Analiza wielowymiarowa linii DH, mieszańców pojedynczych i trójliniowych rzepaku ozimego (Brassica napus L.) pod względem wybranych cech
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARIOLA DREGER, TOMASZ WRÓBEL, MILENA SZALATA, MAŁGORZATA GÓRSKA-PAUKSZTA, GRAŻYNA MAŃKOWSKA, MARCIN OŻAROWSKI, KAROLINA WIELGUS Zastosowanie mikropropagacji w celu otrzymania i selekcji genotypów konopi włóknistych o potencjale medycznym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KINGA DZIURKA, MICHAŁ DZIURKA, ILONA CZYCZYŁO-MYSZA, KAMILA KAPŁONIAK, IZABELA MARCIŃSKA, ANGELIKA NOGA, MARZENA WARCHOŁ, EDYTA SKRZYPEK Czy kwas 4-chloro-indolilo-3-octowy może być hormonem śmierci w organach generatywnych owsa?
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 BARBARA GOLIŃSKA, PIOTR GOLIŃSKI Ocena wytrzymałości na zerwanie blaszek liściowych materiałów hodowlanych i odmian traw za pomocą nowoczesnego stanowiska pomiarowego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 BOŻENA DENISOW, MONIKA STRZAŁKOWSKA-ABRAMEK, ERNEST STAWIARZ, JACEK JACHUŁA, MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA, STEFAN STOJAŁOWSKI Charakterystyka kwitnienia i pylenia 12 genotypów pszenicy (Triticum aestivum L.) w roku 2018
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 IRENA KOLASIŃSKA Efekty nowego programu hodowli restorerów dla CMS-Pampa u żyta ozimego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PIOTR M. KOPEĆ, KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, JOANNA NOWAKOWSKA, EWA JAJOR, AGNIESZKA PEREK, EMILIA CUGIER, MAGDALENA GRYNIA, DOMINIKA PAWLAK, EWELINA MAJCHRZAK, DOROTA KAWKA, MAREK KORBAS, IWONA BARTKOWIAK-BRODA, WOJCIECH M. KARŁOWSKI Analiza genetycznego podłoża odpowiedzi na Plasmodiophora brassicae Wor. u rzepaku ozimego (Brassica napus L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ALINA LIERSCH, JAN BOCIANOWSKI, WIESŁAWA POPŁAWSKA, KRZYSZTOF MICHALSKI, KRYSTYNA KRÓTKA, KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, JOANNA NOWAKOWSKA, MARCIN MATUSZCZAK, JOANNA WOLKO, IWONA BARTKOWIAK-BRODA Analiza asocjacji markerów mikrosatelitarnych i AFLP z elementami struktury plonu i plonem kolekcji genotypów rzepaku ozimego (Brassica napus L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 AGNIESZKA SIEMIENIUK, MICHAŁ LUDYNIA, MAŁGORZATA RUDNICKA, WIKTORIA BANASIAK, SEBASTIAN DIRKS, KATARZYNA KRUPA, OLGA ŁAGOWSKA, MARTYNA NIEWDANA, WALDEMAR KARCZ Reakcje wybranych roślin użytkowych jednoliściennych (Zea mays L.) i dwuliściennych (Solanum lycopersicum L.) na niesterydowe leki przeciwzapalne na przykładzie acetaminfenu, diklofenaku i naproksenu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 BOGNA MAKOWSKA, EWELINA ZŁOTKOWSKA, MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA Analiza sekwencji wybranych genów kodujących białka PPR u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PIOTR PAŁKA, ADELA ADAMUS, MAŁGORZATA CZERNICKA, DOROTA CHACHLOWSKA Badania nad wpływem metod uwalniania od wirusów na efektywność mikrorozmnażania wybranych odmian czosnku (Allium sativum L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 SYLWIA SALAMON, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, ANETA BASIŃSKA-BARCZAK, HANNA SULEWSKA, KAROLINA RATAJCZAK, LIDIA BŁASZCZYK Grzyby zasiedlające ryzosferę i endosferę korzeni pszenicy orkisz (T. aestivum ssp. spelta L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EWA SIEDLECKA, AGNIESZKA SKARZYŃSKA, ALEKSANDRA MAJEWSKA, ALICJA GAŁADYK, MICHAŁ WOJCIESZEK, MAGDALENA PAWEŁKOWICZ, WOJCIECH PLĄDER, ZBIGNIEW PRZYBECKI Gen CsWIP1 o domenie palca cynkowego Cys2/His2 w zmutowanej linii ogórka 2gg o recesywnym locus gygy
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EDYTA SKRZYPEK, MARZENA WARCHOŁ, ILONA CZYCZYŁO-MYSZA, KINGA DZIURKA, IZABELA MARCIŃSKA, ANGELIKA NOGA, KAMILA KAPŁONIAK, TOMASZ WARZECHA, AGNIESZKA SUTKOWSKA, ZYGMUNT NITA, KRYSTYNA WERWIŃSKA, DOMINIKA IDZIAK-HELMCKE, MAGDALENA ROJEK, MARTA HOSIAWA-BARAŃSKA Charakterystyka linii owsa otrzymanych poprzez krzyżowanie z kukurydzą
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 SŁAWOMIR SOWA, ANNA M. LINKIEWICZ, BARBARA JANIK-JANIEC, JONNA CHOJAK-KOŹNIEWSKA Czy certyfikowane ekologiczne produkty mogą zawierać GMO?
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PIOTR STEFAŃSKI, PRZEMYSŁAW MATYSIK, ZYGMUNT NITA, PATRYCJA SIEDLARZ, KRYSTYNA RYBKA Skrócenie cyklu hodowlanego vs energooszczędność — oświetlacze LED w hodowli roślin rolniczych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KATARZYNA TOFIL, ANNA HAWLICZEK-STRULAK, EWA BORZĘCKA, HANNA BOLIBOK-BRĄGOSZEWSKA, ANDRZEJ KILIAN Konstrukcja mapy genetycznej żyta do identyfikacji rejonów genomu poddanych presji selekcyjnej podczas udomowienia i hodowli
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARZENA WARCHOŁ, ILONA CZYCZYŁO-MYSZA, KINGA DZIURKA, IZABELA MARCIŃSKA, ANGELIKA NOGA, KAMILA KAPŁONIAK, EDYTA SKRZYPEK Wpływ rodzaju pożywki indukcyjnej oraz substancji przeciwutleniających na powstawanie struktur zarodkowych w kulturach pylników owsa (Avena sativa L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARIA WIŚNIEWSKA-WRONA, BEATA PAŁYS, SYLWIA JAGODZIŃSKA, GRAŻYNA KORBECKA-GLINKA, ANNA CZUBACKA, URSZULA SKOMRA, TERESA DOROSZEWSKA, RUSLAN MONICH, LIUDMYLA KOBA, MAGDALENA SKÓRKA, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, WACŁAW JARECKI Opracowanie innowacyjnej otoczki nasion soi w celu zwiększenia tolerancji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 NATALIA WITASZAK, ŁUKASZ MARCZAK, ANETA SAWIKOWSKA, LIDIA BŁASZCZYK Zmiany metabolomiczne zachodzące u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku interakcji z grzybami Trichoderma
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 AGNIESZKA WOJTANIA, STANISŁAW PLUTA, ŁUKASZ SELIGA Ocena zdolności regeneracyjnych klonów hodowlanych borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) w warunkach in vitro
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARIA ZDZIECHOWSKA-DUDEK, MAGDALENA TACIAK, JUSTYNA PATELSKA, MICHAŁ ROKICKI Wpływ białek arabinogalaktanowych (AGP) na efektywność androgenezy w kulturach pylnikowych pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w Laboratorium in vitro Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MAGDALENA ŻURAWSKA-ZAJFERT, NATALIA WASIAK-MICHALSKA, EWELINA ŻMIJEWSKA, KATARZYNA GRELEWSKA-NOWOTKO, JAROSŁAW NOWOSIELSKI, SŁAWOMIR SOWA GMO w produkcji ekologicznej na podstawie monitoringu pasz
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 TADEUSZ DRZAZGA, MARCIN STUDNICKI, MIROSŁAW TYRKA, PRZEMYSŁAW MATYSIK, ROŻA MAZUR, TERESA SIKORA, EDWARD WITKOWSKI Zgodność rankingu plonu odmian pszenicy ozimej w dwóch sezonach wegetacyjnych 2016/2017 i 2017/2018
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 WIOLETTA M. DYNKOWSKA, MAŁGORZATA R. CYRAN, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI Zróżnicowanie stopnia usieciowania mostkami diferulowymi arabinoksylanów w nowych formach pszenicy polskiej hodowli
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 AGNIESZKA FALIGOWSKA, KATARZYNA PANASIEWICZ, GRAŻYNA SZYMAŃSKA, JERZY SZUKAŁA, WIESŁAW KOZIARA, KAROLINA RATAJCZAK Wpływ terminu siewu na plonowanie i wartość siewną nasion soi
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KRZYSZTOF GAWĘCKI Problemy agrotechniczne w uprawie soi
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PIOTR GOLIŃSKI, BARBARA GOLIŃSKA Analiza polskiego i europejskiego rynku nasiennego traw i motylkowatych drobnonasiennych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MIECZYSŁAW GRZESIK, REGINA JANAS, ZDZISŁAWA ROMANOWSKA-DUDA Zastosowanie odpadów po fermentacji metanowej w uprawie sorgo w warunkach ograniczonego nawożenia syntetycznego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 REGINA JANAS, MIECZYSŁAW GRZESIK Zastosowanie fal elektromagnetycznych w uszlachetnianiu nasion wybranych gatunków roślin warzywnych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ, MONIKA JASIŃSKA Efektywność wykorzystania azotu przez pszenżyto ozime
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 BEATA KALISKA, DANIEL KRAUKLIS Wpływ suszy na plonowanie gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi w województwie kujawsko-pomorskim
PDF