Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

p.o. Kierownika: dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu
Tel: 22 733 46 50
E-mail m.boczkowska@ihar.edu.pl

 1. Gromadzenie populacji i odmian roślin uprawnych i dziko rosnących zagrożonych erozją genetyczną.
 2. Opis i waloryzacja zebranych materiałów.
 3. Utrzymanie prób nasion w stanie żywym i w czystości genetycznej.
 4. Prowadzenie herbarium.
 5. Dokumentacja zgromadzonych materiałów.
 6. Udostępnianie zasobów genowych do celów naukowych, hodowlanych i edukacyjnych, a także odbiorcom indywidualnym.
 7. Rozwijanie badań i wykorzystywanie zasobów genowych roślin użytkowych.
 8. Realizacja zobowiązań wynikających z ustaleń i działań międzynarodowych.
 9. Współpraca z nad Ogrodem Botanicznym IHAR—PIB w Bydgoszczy, którego zadaniem jest w szczególności:
  1. gromadzenie i ocena wybranych gatunków traw i wybranych gatunków dwuliściennych roślin ze szczególnym uwzględnieniem ekotypów,
  2. pozyskiwanie oraz wstępna ocena materiałów wyjściowych dla celów hodowli odmian traw gazonowych i pastewnych oraz roślin rekultywacyjnych,
  3. gromadzenie i ocena przydatności roślin do rekultywacji terenów zdewastowanych i gruntów ugorowanych, ocena możliwości uprawy jako źródła biomasy do celów energetycznych i dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
Imię Nazwisko e-mail Telefon wewnętrzny
Wiesław Podyma w.podyma@ihar.edu.pl 686
Jarosław Mikietyński j.mikietynski@ihar.edu.pl (+48) 52 381 31 93
Maja Boczkowska m.boczkowska@ihar.edu.pl 650
Paulina Bolc p.bolc@ihar.edu.pl 644
Joanna Chodkiewicz j.chodkiewicz@ihar.edu.pl (+48) 52 381 31 93
Dorota Dziubińska d.dziubinska@ihar.edu.pl 644
Marek Glazik m.glazik@ihar.edu.pl (+48) 52 381 31 93
Beata Kisiela b.kisiela@ihar.edu.pl 653
Renata Kowalik r.kowalik@ihar.edu.pl 640
Marzena Kwiatkowska m.kwiatkowska@ihar.edu.pl (+48) 52 381 31 93
Kinga Moskal k.moskal@ihar.edu.pl (+48) 52 381 31 93
Agnieszka Osińska a.osinska@ihar.edu.pl 647
Aleksandra Pietrusińska a.pietrusinska@ihar.edu.pl 507
Iwona Połeć i.polec@ihar.edu.pl 653
Marta Puchta-Jasińska m.puchta@ihar.edu.pl 645
Barbara Sobiech-Szczapa b.sobiech-szczapa@ihar.edu.pl 656
Elżbieta Susek e.susek@ihar.edu.pl 641
Adrianna Szmyd a.szmyd@ihar.edu.pl (+48) 52 381 31 93
Elżbieta Tarczyk e.tarczyk@ihar.edu.pl 656
Bartosz Tomaszewski b.tomaszewski@ihar.edu.pl (+48) 52 381 31 93
Ewa Tysiąc e.tysiac@ihar.edu.pl 646
Julia Góral j.goral@ihar.edu.pl  
Tomasz Lubas    
Ewa Wróblewska    
Izabela Zagalska i.zagalska@ihar.edu.pl 653
Karolina Tomiczak k.tomiczak@ihar.edu.pl 643
Anna Rucińska a.rucinska@ihar.edu.pl 642
Izabela Gałoń    
Jolanta Adamczyk j.adamczyk@ihar.edu.pl 641
Szymon Puła s.pula@ihar.edu.pl 640
Adrian Motor a.motor@ihar.edu.pl  

Strona internetowa KCRZG
http://bankgenow.edu.pl

Baza danych obiektów Krajowego Programu Roślinnych Zasobów Genowych
https://wyszukiwarka.ihar.edu.pl/pl

Europejska baza danych żyta (Secale Central Crop Database)
http://secale.ihar.edu.pl/

Europejska baza danych kupkówki (Dactylis Central Crop Database)
https://bankgenow.edu.pl/baza-danych/europejska-baza-kupkowki/

Europejska baza danych kostrzewy (Festuca Central Crop Database)
https://bankgenow.edu.pl/baza-danych/europejska-baza-kostrzewy/

Baza rozmieszczenia roślin towarzyszących (segetalnych)
http://segetalne.ihar.edu.pl

Galeria zdjęć: ( 3 )