Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów

Kierownik: dr inż. Sławomir Sowa
Tel. 22 733 45 17
E-mail s.sowa@ihar.edu.pl

  1. Opracowywanie i walidacja metod analiz GMO.
  2. Doradztwo naukowe i techniczne dla administracji państwowej, organów kontroli oraz laboratoriów urzędowych.
  3. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie analiz GMO.
  4. Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.
  5. Wykrywanie, identyfikacja i ocena zawartości GMO w materiale siewnym, żywności i paszach zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi.
  6. Organizowanie szkoleń.
  7. Świadczenie usług w zakresie analiz GMO.

Laboratorium posiada system zarządzania jakością i uznawaną międzynarodowo akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 748 - zakres akredytacji - potwierdzającą zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Lista badań w ramach zakresu elastycznego

Zgłoszenia próbek do analiz prosimy przesyłać na aktualnym formularzu

Imię Nazwisko e-mail Telefon wewnętrzny
Joanna Chojak-Koźniewska j.chojak@ihar.edu.pl 319
Krzysztof Michalski krzysztof.michalski@ihar.edu.pl 524
Sławomir Sowa s.sowa@ihar.edu.pl 517
Barbara Susek b.susek@ihar.edu.pl 516, 526
Marek Wojciechowski m.wojciechowski@ihar.edu.pl 330
Magdalena Żurawska-Zajfert m.zurawska@ihar.edu.pl 319, 526
Jolanta Groszyk j.groszyk@ihar.edu.pl 524
Joanna Potwardowska j.potwardowska@ihar.edu.pl
Oleksandra Shcherbyna o.shcherbyna@ihar.edu.pl
Klaudia Bernacka k.bernacka@ihar.edu.pl 526
Anna Dobrzeniecka a.dobrzeniecka@ihar.edu.pl 522,526
Pliki do pobrania: