8 maja 2023

Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Badania w zakresie doskonalenia metod zwalczania chwastów w ekologicznej uprawie roślin rolniczych (odchwaszczanie buraka cukrowego)”

Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Nowakowski, prof. Instytutu

Numer umowy o dofinansowanie badań: decyzja DEJ.re.027.10.2023

Celem projektu jest:

  1. Badania wynikają z zapotrzebowania plantatorów buraka cukrowego, oraz innych roślin uprawianych w szerokich rzędach, oczekujących wskazania najskuteczniejszych metod niechemicznego odchwaszczania, sprzyjających wzrostowi plonu i poprawiających opłacalność produkcji w systemie ekologicznym.
  2. Skuteczność odchwaszczania, w uprawie buraka z zastosowaniem nowoczesnych pielników i bron, oceniana będzie w warunkach polowych na doświadczeniu założonym w układzie pasowym. Przed i po przeprowadzeniu zabiegów odchwaszczania, określona zostanie liczebność chwastów oraz ich masa.
  3. Zaplanowana jest także ocena obsady roślin, plonowania, jakości przetwórczej korzeni buraka oraz opłacalności uprawy na czarnej ziemi kujawskiej, w następstwie zastosowania różnych metod odchwaszczania.
  4. Przeprowadzone przez Zakład Uprawy i Podstaw Hodowli Roślin Okopowych IHAR-PIB  badania będą miały na celu przygotowanie do wdrożenia udoskonalonego programu zwalczania chwastów, który będzie mógł być zalecany w ekologicznej uprawie buraka cukrowego i szeregu innych roślin.